Previous
Next
1
2
3
4
5
previous pauseresume next

ข่าวล่าสุดจากกลุ่มงาน สพม.3


01/ต.ค./2021
สพม.นนทบุรี ร่วมรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก
ส่งข่าวโดย: nuntapun อ่าน [182] ครั้ง

28/ก.ย./2021
ข้อมูลที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2564
ส่งข่าวโดย: PR.director อ่าน [286] ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ สพม.นนทบุรี
20/ก.ค./2021
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ สพม.นนทบุรี
ส่งข่าวโดย: PR.director อ่าน [332] ครั้ง
แบบสรุปความพึงพอใจการให้บริการ
19/ก.ค./2021
แบบสรุปความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปี 2563
ส่งข่าวโดย: PR.director อ่าน [323] ครั้ง

09/ธ.ค./2021
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี
ส่งข่าวโดย: PR.person อ่าน [310] ครั้ง

29/พ.ย./2021
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง
ส่งข่าวโดย: PR.person อ่าน [311] ครั้ง

26/ก.ค./2021
สถิติการให้บริการการรับเรื่องร้องเรียน
ส่งข่าวโดย: PR.law อ่าน [337] ครั้ง

13/ส.ค./2021
รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
ส่งข่าวโดย: PR.monitor อ่าน [271] ครั้ง

20/ก.ค./2021
คู่มือการให้บริการ กลุ่มนโยบายและแผน สพม.นนทบุรี
ส่งข่าวโดย: PR.plan อ่าน [328] ครั้ง

20/ก.ค./2021
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน สพม.นนทบุรี
ส่งข่าวโดย: PR.plan อ่าน [318] ครั้ง

19/ก.ค./2021
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ส่งข่าวโดย: PR.plan อ่าน [567] ครั้ง

09/ก.ค./2021
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ส่งข่าวโดย: admin อ่าน [573] ครั้ง

23/ก.ค./2021
สื่อทักษะชีวิต
ส่งข่าวโดย: PR.promote อ่าน [305] ครั้ง

20/ก.ค./2021
การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ส่งข่าวโดย: PR.promote อ่าน [320] ครั้ง

13/ส.ค./2021
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ส่งข่าวโดย: PR.monitor อ่าน [215] ครั้ง

09/ธ.ค./2021
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี
ส่งข่าวโดย: PR.person อ่าน [310] ครั้ง

29/พ.ย./2021
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง
ส่งข่าวโดย: PR.person อ่าน [311] ครั้ง

26/ก.ค./2021
สถิติการให้บริการการรับเรื่องร้องเรียน
ส่งข่าวโดย: PR.law อ่าน [337] ครั้ง

01/ธ.ค./2020
ขอบข่ายงานกลุ่ม ICT สำหรับอบรมนักศึกษา
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [725] ครั้ง

09/ต.ค./2020
ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2563 สพม.3
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [5335] ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม