Previous
Next

01/ต.ค./2021
สพม.นนทบุรี ร่วมรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก
ส่งข่าวโดย: nuntapun อ่าน [44] ครั้ง

28/ก.ย./2021
ข้อมูลที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2564
ส่งข่าวโดย: PR.director อ่าน [83] ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ สพม.นนทบุรี
20/ก.ค./2021
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ สพม.นนทบุรี
ส่งข่าวโดย: PR.director อ่าน [174] ครั้ง
แบบสรุปความพึงพอใจการให้บริการ
19/ก.ค./2021
แบบสรุปความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปี 2563
ส่งข่าวโดย: PR.director อ่าน [177] ครั้ง

13/ส.ค./2021
รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
ส่งข่าวโดย: PR.monitor อ่าน [136] ครั้ง

20/ก.ค./2021
คู่มือการให้บริการ กลุ่มนโยบายและแผน สพม.นนทบุรี
ส่งข่าวโดย: PR.plan อ่าน [163] ครั้ง

20/ก.ค./2021
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน สพม.นนทบุรี
ส่งข่าวโดย: PR.plan อ่าน [159] ครั้ง

19/ก.ค./2021
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ส่งข่าวโดย: PR.plan อ่าน [331] ครั้ง

09/ก.ค./2021
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ส่งข่าวโดย: admin อ่าน [400] ครั้ง

23/ก.ค./2021
สื่อทักษะชีวิต
ส่งข่าวโดย: PR.promote อ่าน [147] ครั้ง

20/ก.ค./2021
การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ส่งข่าวโดย: PR.promote อ่าน [171] ครั้ง

13/ส.ค./2021
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ส่งข่าวโดย: PR.monitor อ่าน [98] ครั้ง

01/ธ.ค./2020
ขอบข่ายงานกลุ่ม ICT สำหรับอบรมนักศึกษา
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [547] ครั้ง

09/ต.ค./2020
ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2563 สพม.3
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [4357] ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม