Previous
Next

ข่าวล่าสุดจากกลุ่มงาน สพม.3


19/ก.ค./2021
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
ส่งข่าวโดย: PR.finance อาน [35] ครั้ง

19/ก.ค./2021
รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ส่งข่าวโดย: PR.finance อาน [60] ครั้ง

16/ก.ค./2021
คู่มือการฝาก-ถอนเงินหลักประกันสัญญา
ส่งข่าวโดย: PR.finance อาน [32] ครั้ง

16/ก.ค./2021
การขอรับบำเหน็จบำนาญ
ส่งข่าวโดย: PR.finance อาน [36] ครั้ง

16/ก.ค./2021
คู่มือการขอเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
ส่งข่าวโดย: PR.finance อาน [40] ครั้ง

16/ก.ค./2021
ขั้นตอนการขอสลิปเงินเดือนของข้าราชการบำนาญ
ส่งข่าวโดย: PR.finance อาน [38] ครั้ง

26/ก.ค./2021
สถิติการให้บริการการรับเรื่องร้องเรียน
ส่งข่าวโดย: PR.law อ่าน [5] ครั้ง

16/ก.ค./2021
คู่มือกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน
ส่งข่าวโดย: PR.law อ่าน [45] ครั้ง

16/ก.ค./2021
คู่มือการอุทธรณ์
ส่งข่าวโดย: PR.law อ่าน [30] ครั้ง

16/ก.ค./2021
คู่มือการร้องทุกข์
ส่งข่าวโดย: PR.law อ่าน [41] ครั้ง

16/ก.ค./2021
คู่มือการร้องเรียน
ส่งข่าวโดย: PR.law อ่าน [49] ครั้ง

16/ก.ค./2021
คู่มือ การเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ
ส่งข่าวโดย: PR.person อ่าน [357] ครั้ง

20/ก.ค./2021
คู่มือการให้บริการ กลุ่มนโยบายและแผน สพม.นนทบุรี
ส่งข่าวโดย: PR.plan อ่าน [28] ครั้ง

19/ก.ค./2021
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ส่งข่าวโดย: PR.plan อ่าน [44] ครั้ง

09/ก.ค./2021
test
ส่งข่าวโดย: admin อ่าน [148] ครั้ง

23/ก.ค./2021
สื่อทักษะชีวิต
ส่งข่าวโดย: PR.promote อ่าน [24] ครั้ง

20/ก.ค./2021
การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ส่งข่าวโดย: PR.promote อ่าน [32] ครั้ง

14/ก.ค./2021
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ผ่าน Google Meet
ส่งข่าวโดย: PR.monitor อ่าน [225] ครั้ง

13/ก.ค./2020
ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยตรวจสอบภายใน
ส่งข่าวโดย: admin อ่าน [565] ครั้ง

13/ก.ค./2020
คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ส่งข่าวโดย: admin อ่าน [558] ครั้ง

26/ก.ค./2021
สถิติการให้บริการการรับเรื่องร้องเรียน
ส่งข่าวโดย: PR.law อ่าน [5] ครั้ง

16/ก.ค./2021
คู่มือกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน
ส่งข่าวโดย: PR.law อ่าน [45] ครั้ง

16/ก.ค./2021
คู่มือการอุทธรณ์
ส่งข่าวโดย: PR.law อ่าน [30] ครั้ง

16/ก.ค./2021
คู่มือการร้องทุกข์
ส่งข่าวโดย: PR.law อ่าน [41] ครั้ง

16/ก.ค./2021
คู่มือการร้องเรียน
ส่งข่าวโดย: PR.law อ่าน [49] ครั้ง

16/ก.ค./2021
คู่มือ การเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ
ส่งข่าวโดย: PR.person อ่าน [357] ครั้ง

01/ธ.ค./2020
ขอบข่ายงานกลุ่ม ICT สำหรับอบรมนักศึกษา
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [397] ครั้ง

09/ต.ค./2020
ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2563 สพม.3
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [3305] ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม