การรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

รูปภาพของ kamonluck
ผู้เขียนบทความ : 

การรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดย ดร.ธีระวัฒน์  วรรณนุช   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

ไฟล์เอกสาร: 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม