การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓

การดำเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา  ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ และเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ 

วันที่ ๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓  จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓  โดย นายสุรชาติ  เครือศรี ผู้อำนวยการการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓  กับ สถานศึกษาแกนนำนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาได้แก่ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี และโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ และเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ประกอบด้วย  โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์  โรงเรียนศรีบุณยานนท์ โรงเรียนไทรน้อย โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” และโรงเรียนบางไทรวิทยา โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ตามเป้าหมายและเจตนารมณ์ของ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่เป็นเป้าหมายของนโยบายรัฐบาล รวมทั้งกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


14/ก.ค./2021
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ผ่าน Google Meet
ส่งข่าวโดย: PR.monitor อ่าน [225] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ superv3
เข้าใช้งานล่าสุด พฤหัสบดี, 15 กรกฎาคม, 2021 - 20:59
ชื่อ
กลุ่มนิเทศฯ: 
สพม.3
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ sesao3@esdc.go.th
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว พฤหัสบดี, 15 กรกฎาคม, 2021 - 21:07
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบข้อมูลในระบบ
เปิดอ่าน 55 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม