นิเทศสถานศึกษาออนไลน์ ให้กำลังใจ และเยี่ยมเยือนการวางแผนการจัดการเรียนการสอน ระยะที่ ๓ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19)

          วันจันทร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายนาวี ทรัพย์ห่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ และคณะครู รับการนิเทศสถานศึกษาออนไลน์ ให้กำลังใจ และเยี่ยมเยือนการวางแผนการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) โดยนายวิทย์ทิชัย พวงคำ และนางสาวศิริมาส เจนหัตถการกิจ ศึกษานิเทศก์ประจำโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ในการนี้โรงเรียนได้รายงานผลการจัดการเรียนการการสอนออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ รายงานการเตรียมความพร้อมการจัดการสอนออนไลน์เต็มรูปแบบ ในวันอังคารที่ ๑ มิิถุนายน ๒๕๖๔ และการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันจันทร์ที่ ๑๔ มินายน ๒๕๖๔

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


22/มิ.ย./2021
วันต้นไม้ประจำปี แห่งชาติ
ส่งข่าวโดย: PR.debsirin อ่าน [4] ครั้ง

22/มิ.ย./2021
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ส่งข่าวโดย: PR.debsirin อ่าน [4] ครั้ง

17/มิ.ย./2021
สวนนนท์พร้อมฉีด
ส่งข่าวโดย: PR.suankularb อ่าน [27] ครั้ง

17/มิ.ย./2021
Blended Learning
ส่งข่าวโดย: PR.suankularb อ่าน [24] ครั้ง

17/มิ.ย./2021
ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
ส่งข่าวโดย: PR.suankularb อ่าน [23] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ PR.rattana
เข้าใช้งานล่าสุด พฤหัสบดี, 10 มิถุนายน, 2021 - 14:59
ชื่อ
รัตนา: 
ธิเบศร์
ตำแหน่ง ครู
สังกัด สังกัดจังหวัดนนทบุรี
อีเมล์ pr_rattana@rt.ac.th
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดนนทบุรี
ข่าวจาก รัตนาธิเบศร์
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว พฤหัสบดี, 10 มิถุนายน, 2021 - 15:01
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบข้อมูลในระบบ
เปิดอ่าน 34 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม