การติดตามความก้าวหน้า ในการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับโรงเรียนหน่วยลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                    นายนาวี ทรัพย์ห่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ หัวหน้ากิจกรรรมพัฒนาผู้เรียน และผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ เข้าร่วมประชุมการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับโรงเรียนหน่วยลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) ทาง Application Zoom ในวันจันทร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการใช้คู่มือการบูรณาการสิ่งแวดล้อมเข้ากับ

หลักสูตรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่สู่การจัดตั้งโรงเรียนหน่วยลูกเสืออนุรักษ์ฯ รวมทั้งการปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนแนวทาง การดำเนินงานรวมกันทั้ง ระยะสั้น และระยะยาวในการขยายเครือข่ายฯ โดยใช้คู่มือบูรณาการฯ เพื่อให้ครอบบคลุมโรงเรียนทั้ง ๗๗ จังหวัด ทั่วประเทศไทย ทั้งนี้ โดยความร่วมมือผ่านทานทางโรงเรียนนำร่องทั้ง ๒๐ โรงเรียน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยครูผู้กำกับลูกเสือ จากโรงเรียนหน่วยลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒๐ โรงเรียน มีผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น ๖๙ คน

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


22/มิ.ย./2021
วันต้นไม้ประจำปี แห่งชาติ
ส่งข่าวโดย: PR.debsirin อ่าน [4] ครั้ง

22/มิ.ย./2021
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ส่งข่าวโดย: PR.debsirin อ่าน [4] ครั้ง

17/มิ.ย./2021
สวนนนท์พร้อมฉีด
ส่งข่าวโดย: PR.suankularb อ่าน [27] ครั้ง

17/มิ.ย./2021
Blended Learning
ส่งข่าวโดย: PR.suankularb อ่าน [24] ครั้ง

17/มิ.ย./2021
ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
ส่งข่าวโดย: PR.suankularb อ่าน [23] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ PR.rattana
เข้าใช้งานล่าสุด พฤหัสบดี, 10 มิถุนายน, 2021 - 14:59
ชื่อ
รัตนา: 
ธิเบศร์
ตำแหน่ง ครู
สังกัด สังกัดจังหวัดนนทบุรี
อีเมล์ pr_rattana@rt.ac.th
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดนนทบุรี
ข่าวจาก รัตนาธิเบศร์
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว พฤหัสบดี, 10 มิถุนายน, 2021 - 15:01
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบข้อมูลในระบบ
เปิดอ่าน 34 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม