กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของ สพม.นนทบุรี

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม

พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


16/ก.ค./2021
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
ส่งข่าวโดย: PR.person อ่าน [203] ครั้ง

16/ก.ค./2021
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ส่งข่าวโดย: PR.person อ่าน [187] ครั้ง

16/ก.ค./2021
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ส่งข่าวโดย: PR.person อ่าน [191] ครั้ง

16/ก.ค./2021
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ส่งข่าวโดย: PR.person อ่าน [154] ครั้ง

16/ก.ค./2021
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ส่งข่าวโดย: PR.person อ่าน [196] ครั้ง

16/ก.ค./2021
คู่มือ บัญชีถือจ่าย-ระบบจ่ายตรง
ส่งข่าวโดย: PR.person อ่าน [121] ครั้ง

16/ก.ค./2021
คู่มือเงินเดือนลูกจ้างประจำ
ส่งข่าวโดย: PR.person อ่าน [168] ครั้ง

16/ก.ค./2021
คู่มือ การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ส่งข่าวโดย: PR.person อ่าน [177] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ phiphit
เข้าใช้งานล่าสุด พุธ, 29 กันยายน, 2021 - 00:06
ชื่อ
พิพิธ: 
เรืองสมบัติ
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ phiphit8@gmail.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว เสาร์, 14 สิงหาคม, 2021 - 19:52
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบข้อมูลในระบบ
เปิดอ่าน 218 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม