"ค้นหาตัวตน สู่ชีวิตที่มีคุณค่าสูงสุดเพื่อส่วนรวม" เยาวชนสร้างชาติ (NBI-Youth) จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและจั่งหวัดนนทบุรี

วันเสาร์ ที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖ ๔ สถาบันการสร้างชาติ ได้จัดโครงการค่ายผู้นำเยาวชน
สร้างชาติ Online หัวข้อ "ค้นหาตัวตน สู่ชีวิตที่มีคุณค่าสูงสุดเพื่อส่วนรวม" เยาวชนสร้างชาติ
(NBI-Youth) จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและจั่งหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นการสานต่อ
อุดมการณ์และสร้างเครือข่ายเยาวชนสร้างชาติทั่วป ระเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งมีนักเรียนในโรงเรียน
บางบัวทองเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ๕๔ คน ทำให้นักเรียนได้รับความรู้ ความสนุกสนานและ
แนวคิดที่ดีในการค้นหาตัวตนและพัฒนาตนเองต่อไป

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


18/ต.ค./2021
นักเรียนรับวัคซีน Pfizer
ส่งข่าวโดย: PR.debsirin อ่าน [11] ครั้ง

18/ต.ค./2021
ขอแสดงความยินดี
ส่งข่าวโดย: PR.debsirin อ่าน [12] ครั้ง

08/ต.ค./2021
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านระบบการจัดการสอนออนไลน์
ส่งข่าวโดย: PR.debsirin อ่าน [50] ครั้ง

02/ต.ค./2021
พิธีมอบทุนการศึกษา
ส่งข่าวโดย: PR.debsirin อ่าน [37] ครั้ง

02/ต.ค./2021
มุทิตาคารวัญชลี...แด่อัญมณีศรีเทพฯ นนท์
ส่งข่าวโดย: PR.debsirin อ่าน [39] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ bangbuathong
เข้าใช้งานล่าสุด จันทร์, 11 ตุลาคม, 2021 - 14:19
ชื่อ
โรงเรียน: 
บางบัวทอง
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ / โสตทัศนศึกษา
สังกัด สังกัดจังหวัดนนทบุรี
อีเมล์ we.love@bbt.ac.th
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดนนทบุรี
ข่าวจาก บางบัวทอง
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว จันทร์, 11 ตุลาคม, 2021 - 14:22
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบข้อมูลในระบบ
เปิดอ่าน 43 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม