นิเทศ ติดตามการเตรียมการเปิดภาคเรียน และการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/2564 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัยมศึกษานนทบุรี นำโดย นางศุภรินทร์ พรมรินทร์ รองผู้อำนวยการ สพม.นนทบุรี ผู้แทนประธานสหวิทยาเขตนนทบุรี 1 นางจิราภา เพียรเจริญ รองผู้อำนวยการ รร.วัดเขมาภิรตาราม นักวิชาการศึกษา นายธีรพงษ์ เทโหปการ นายเอกสิทธิ์ วัฒนาธนกุล และคณะศึกษานิเทศ นายคู่บุญ ศกุนตนาค นายวิทย์ทิชัย พวงคำ และนางสาวนภาจิตร ดุสดี ได้ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการเตรียมการเปิดภาคเรียน และการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/2564 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ในประเด็น ดังนี้ 1) แผนการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 2) แนวทางการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนในรูปแบบ On-site ในบทบาทของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง 3) แนวทางการจัดการเรียนรู้ ในภาคเรียนที่ 2/2564 ผลการนิเทศติดตามโรงเรียนรัตนาธิเบศร์มีแนวทางการจัดการเรียนรู้รูปแบบ Online ผ่านการประเมินตนเองในระบบ TSC+ มีคู่มือการจัดการสถานศึกษาเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดภาคเรียนและป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และแสดงความพร้อมเปิดเรียนในวันที่ 15-30 พ.ย.2564 ลักษณะ 2 รูปแบบ คือ On-site และ On Demand แบ่งกลุ่ม A และ กลุ่ม B สลับวันมาเรียน
 

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


13/ส.ค./2021
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ส่งข่าวโดย: PR.monitor อ่าน [146] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ superv3
เข้าใช้งานล่าสุด ศุกร์, 5 พฤศจิกายน, 2021 - 18:59
ชื่อ
กลุ่มนิเทศฯ: 
สพม.นนทบุรี
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ sesao3@esdc.go.th
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว ศุกร์, 5 พฤศจิกายน, 2021 - 19:18
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบข้อมูลในระบบ
เปิดอ่าน 94 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม