แนวทางพัฒนาความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพม.นนทบุรี

             สื่อการพัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานพัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ให้มีความเข้มแข็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีมาตรฐาน  สามารถเป็นแบบอย่างในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้  เนื้อหาสาระของสื่อเล่มนื้ จะกล่าวถึงแนวคิดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล การจัดกิจกรรมโฮมรูม (Homeroom) การจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom  Meeting) นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC: Youth  Counselor) บทสรุปบทบาทหน่วยงานและหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง  ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวการดำเนินงาน อีกทั้งจะสามารถแก้ไขปัญหานักเรียน  และดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างทั่วถึง
            กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี หวังว่าสื่อฉบับนี้ คงเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาได้เป็นอย่างดีและจะเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องในการนำไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
                                                                                                กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
                                                                                  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


15/มิ.ย./2022
เกียรติบัตรคณะกรรมการสอบวิชาการนานาชาติ รอบ 2
ส่งข่าวโดย: PR.monitor อ่าน [35] ครั้ง

01/มิ.ย./2022
คู่มือปฏิบัติงานนักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 1/2565
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [87] ครั้ง

09/พ.ค./2022
ประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย
ส่งข่าวโดย: PR.promote อ่าน [146] ครั้ง

20/เม.ย./2022
อุบัติเหตุ
ส่งข่าวโดย: PR.promote อ่าน [135] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ phiphit
เข้าใช้งานล่าสุด จันทร์, 27 มิถุนายน, 2022 - 10:43
ชื่อ
พิพิธ: 
เรืองสมบัติ
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ phiphit8@gmail.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว พุธ, 1 มิถุนายน, 2022 - 10:59
ส่งข่าวจาก IP 49.228.160.208
เปิดอ่าน 87 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม