อบรมการวิเคราะห์ตัวชี้วัด ออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ AL ตามโครงการนิเทศบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 20 มิ.ย. 2565 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี เป็นประธาน
เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิเคราะห์ตัวชี้วัด และการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก
(Active Learning)" ปีการศึกษา 2565

วัตถุประสงค์การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เพื่อ 1) ยกระดับความรู้ ทักษะ (Up-skill) ให้ครู เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนและดำเนินงานการนิเทศการเรียนการสอน ตาม GROUPS Model ในภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2565 และ 2)เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา สอดคล้องตามพันธกิจของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี "เขตพื้นที่การศึกษาที่ดีที่สุด โรงเรียนที่ดีที่สุด ครูที่ดีที่สุด
และนักเรียนที่ดีที่สุด โดยมีผู้เข้ารับการพัฒนา จำนวน 106 คน คณะวิทยากร ผศ.ดร.ศศิธร  กาญจนสุวรรณ
อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และคณะศึกษานิเทศก์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


08/มิ.ย./2022
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565
ส่งข่าวโดย: PR.person อ่าน [206] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ phiphit
เข้าใช้งานล่าสุด จันทร์, 27 มิถุนายน, 2022 - 10:43
ชื่อ
พิพิธ: 
เรืองสมบัติ
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ phiphit8@gmail.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว ศุกร์, 24 มิถุนายน, 2022 - 14:10
ส่งข่าวจาก IP 49.228.160.208
เปิดอ่าน 28 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม