การอบรมเชิงปฏิบัติการตาม "โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล" ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) ประจำเขตตรวจราชการที่ 1

       วันที่ 24  สิงหาคม 2565 นายเสริมฤทธิ์  หวายฤทธิ์ธนกุล ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกาาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในการอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการตาม "โครงการขับเคลื่อน

การจัดการเรียนรู้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล" ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) ประจำเขตตรวจ

ราชการที่ 1 มีจุดประสงค์เพื่อการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Authoring Tool และนำสื่อการเรียนรู้เข้าสู่ระบบ 

OBEC Content Center ผ่านระบบบริหารจัดการเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ (Content Management System) 

รูปแบบ On-Site ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

นำทีมโดยศึกษานิเทศก์ นางสาวนภาจิตร ดุสดี นางสาวศิริมาส เจนหัตถการกิจ และคณะครูแกนนำจากโรงเรียน

ในสังกัดเข้าร่วมการอบรม ดังนี้ นางกานต์นารี ธรรมครบุรี นางสาวภัคมญฐ์ แก้วคำ นางสาวรัชดาภรณ์ พิมรัตน์ 

นางสาวจารุวรรณ คันทะพรม และนางสาวอังสณา น้ำทอง 

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


23/ก.ย./2022
เกียรติคุรุชน คนคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565
ส่งข่าวโดย: PR.monitor อ่าน [33] ครั้ง

02/ก.ย./2022
ประกาศผลรางวัลกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต
ส่งข่าวโดย: PR.monitor อ่าน [127] ครั้ง

24/ส.ค./2022
เกียรติบัตรโครงการรักษ์ภาษาไทย ปี 2565
ส่งข่าวโดย: PR.monitor อ่าน [227] ครั้ง

08/ก.ค./2022
การเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ITA Online ประจำปี 2565
ส่งข่าวโดย: PR.monitor อ่าน [131] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ superv3
เข้าใช้งานล่าสุด ศุกร์, 23 กันยายน, 2022 - 17:01
ชื่อ
กลุ่มนิเทศฯ: 
สพม.นนทบุรี
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ sesao3@esdc.go.th
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว พุธ, 24 สิงหาคม, 2022 - 12:39
ส่งข่าวจาก IP 124.120.23.153
เปิดอ่าน 82 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม