การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียนฯ กรณีศึกษาโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย, 2560

ชื่อเรื่อง            การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียนโดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน
                        ตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล : กรณีศึกษาโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  สังกัด สพม.3

ผู้ประเมิน         นายอนันต์  มีพจนา

ปีการศึกษา       2560

สรุปผลการวิจัย
   1.ผลการศึกษาระดับคุณภาพการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพ ผู้เรียนโดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการนิเทศภายใน โดยภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด
   2.ผลการศึกษาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครู ตามความคิดเห็นของนักเรียน และคณะกรรมการนิเทศภายในด้านการวางแผน พบว่า อยู่ในระดับมาก
   3.ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ตามความคิดเห็นของนักเรียนผู้ปกครอง  และครู พบว่า  โดยภาพรวม มีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก
   4.ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของครู โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก
   5.ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของครู พบว่า มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก
   6.ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ สู่คุณภาพผู้เรียนโดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน  โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก 

รายละเอียดเพิ่มเติม >> http://www.secondary3.go.th/main/sites/default/files/anan-22.pdf

AttachmentSize
บทคัดย่อ65.21 KB

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


25/ก.ค./2017
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมโรงฝึกงาน
ส่งข่าวโดย: PR.nns อ่าน [3048] ครั้ง

12/มิ.ย./2017
แนวทางปฏิบัติในการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ
ส่งข่าวโดย: oilperson อ่าน [3011] ครั้ง

09/มิ.ย./2017
ประกาศด่วนที่สุด (งบครูชาวต่างชาติ อบจ.)
ส่งข่าวโดย: money อ่าน [3476] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ phiphit
เข้าใช้งานล่าสุด เสาร์, 14 สิงหาคม, 2021 - 22:28
ชื่อ
พิพิธ: 
เรืองสมบัติ
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ phiphit8@gmail.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (ตัววิ่ง)
ข่าวจาก อยุธยาวิทยาลัย
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว พุธ, 30 มิถุนายน, 2021 - 00:01
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบข้อมูลในระบบ
เปิดอ่าน 159 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม