การประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ว17/2552)

หลักเกณฑ์วิทยฐานะ ว17/2552

1. คู่มือการประเมินฯ แบบเสนอขอฯ และแบบรายงาน
1.1 สรุปรายการเอกสาร
1.2 คู่มือการประเมินข้าราชการครูฯ (ว 17 ลงวันที่ 30 ก.ย.52)
1.2.1 สายงานการสอน
1.2.2 สายงานบริหารสถานศึกษา
1.2.3 สายงานนิเทศการศึกษา
1.2.4 สายงานบริหารการศึกษา _สำหรับสำนักงาน_กศน
1.2.5 สายงานบริหารการศึกษา _สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.3 แบบเสนอขอรับการประเมิน
1.3.1 วิทยฐานะชำนาญการ
1.3.2 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ หรือเชี่ยวชาญพิเศษ (ทุกตำแหน่ง)
1.4 แบบรายงานเพื่อขอรับการประเมิน
1.4.1 แบบ ก.ค.ศ 2
1.4.2 แบบรายงานฯ ชำนาญการ (ก.ค.ศ. 3)
– สายงานสอน
– สายงานบริหารสถานศึกษา
– สายงานนิเทศการศึกษา
1.4.3 แบบรายงานฯ ชำนาญการพิเศษขึ้นไป

2. คำชี้แจงและกรอบการประเมิน แยกรายด้าน
2.1 คำชี้แจง ด้านที่ 1 (คำชี้แจง คำอธิบาย กรอบการประเมิน)
2.2 คำชี้แจง ด้านที่ 2 การสอน (คำชี้แจง คำอธิบาย กรอบการประเมิน)
2.3 คำชี้แจง ด้านที่ 2 บริหารสถานศึกษา (คำชี้แจง คำอธิบาย กรอบการประเมิน)
2.4 คำชี้แจง ด้านที่ 3 การสอน(คำชี้แจง คำอธิบาย กรอบการประเมิน)
2.5 คำชี้แจง ด้านที่ 3 สายงานการสอน
2.6 คำชี้แจง ด้านที่ 3 บริหารสถานศึกษา
2.7 กรอบการประเมินด้านที่ 3 การสอน
2.8 กรอบการประเมินด้านที่ 3 ปฐมวัย
2.9 กรอบการประเมินด้านที่ 3 การศึกษาพิเศษ
2.10 กรอบการประเมินด้านที่ 3 บริหารสถานศึกษา

3. แบบประเมินวิทยฐานะชำนาญการ
3.1 แบบคำขอและแบบรายงาน
3.1.1 สายงานการสอน ก.ค.ศ.1
3.1.2 สายงานการสอน ก.ค.ศ.2
3.1.3 สายงานการสอน ก.ค.ศ.3
3.2 แบบประเมินสำหรับคณะกรรมการ
3.2.1 สายงานการสอน ก.ค.ศ.4
3.2.2 สายงานการสอน ก.ค.ศ.5
3.2.3 สายงานการสอน ก.ค.ศ.6-1.1 การสอน
3.2.4 สายงานการสอน ก.ค.ศ.6-1.2 ปฐมวัย
3.2.5 สายงานการสอน ก.ค.ศ.6-1.3 การศึกษาพิเศษ
3.2.6 สายงานการสอน ก.ค.ศ.7-1
3.2.7 สายงานการสอน ก.ค.ศ.8-1
3.2.8 สายงานการสอน ก.ค.ศ.11-1.1 การสอน
3.2.9 สายงานการสอน ก.ค.ศ.11-1.2 ปฐมวัย
3.2.10 สายงานการสอน ก.ค.ศ.11-1.3 การศึกษาพิเศษ
3.2.11 สายงานการสอน ก.ค.ศ.14-1.1 การสอน
3.2.12 สายงานการสอน ก.ค.ศ.14-1.2 ปฐมวัย
3.2.13 สายงานการสอน ก.ค.ศ.14-1.3 การศึกษาพิเศษ
3.2.14 สายงานการสอน ก.ค.ศ.15-1

4. แบบประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
4.1 วิทยฐานะสายผู้สอน
4.1.1 แบบขอรับการประเมิน ชำนาญการพิเศษขึ้นไป
4.1.1.1 แบบ ก.ค.ศ. 1-1
4.1.2 แบบรายงานเพื่อขอรับการประเมิน
4.1.2.1 แบบ ก.ค.ศ 2
4.1.2.2 แบบ ก.ค.ศ. 3-1
4.1.3 แบบประเมิน คณะกรรมการ
4.1.3.1 ก.ค.ศ.4
4.1.3.2 ก.ค.ศ.5
4.1.3.3 ก.ค.ศ.6-1.1 การสอน
4.1.3.4 ก.ค.ศ.6-1.2 ปฐมวัย
4.1.3.5 ก.ค.ศ.6-1.3 การศึกษาพิเศษ
4.1.3.6 ก.ค.ศ.7-1
4.1.3.7 ก.ค.ศ.8-1
4.1.3.8 ก.ค.ศ.9
4.1.3.9 ก.ค.ศ.11-1.1 การสอน
4.1.3.10 ก.ค.ศ.11-1.2 ปฐมวัย
4.1.3.11 ก.ค.ศ.11-1.3 การศึกษาพิเศษ
4.1.3.12 ก.ค.ศ.12-1.1 การสอน
4.1.3.13 ก.ค.ศ.12-1.2 ปฐมวัย
4.1.3.14 ก.ค.ศ.12-1.3 การศึกษาพิเศษ
4.1.3.15 ก.ค.ศ.13-1

4.2 สายบริหารสถานศึกษา
4.2.1 แบบขอรับการประเมิน
4.2.1.1 แบบ ก.ค.ศ. 1-1
4.2.2 แบบรายงานผล
4.2.2.1 แบบ ก.ค.ศ 2 ด้านที่ 1
4.2.2.2 แบบ ก.ค.ศ. 3-2 ด้านที่ 2
4.2.3 แบบประเมิน คณะกรรมการ
4.2.3.1 ก.ค.ศ.4
4.2.3.2 ก.ค.ศ.5
4.2.3.3 ก.ค.ศ.6-2
4.2.3.4 ก.ค.ศ.7-2
4.2.3.5 ก.ค.ศ.8.2
4.2.3.6 ก.ค.ศ.9
4.2.3.7 ก.ค.ศ.10
4.2.3.8 ก.ค.ศ.11-2
4.2.3.9 ก.ค.ศ.12-2
4.2.3.10 ก.ค.ศ.13-2

5. แบบประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
5.1 วิทยฐานะสายผู้สอน
5.1.1 แบบขอรับการประเมิน
5.1.1.1 แบบ ก.ค.ศ. 1-1
5.1.2 แบบรายงานเพื่อขอรับการประเมิน
5.1.2.1 แบบ ก.ค.ศ 2
5.1.2.2 แบบ ก.ค.ศ. 3-1
5.1.3 แบบประเมิน คณะกรรมการ
5.1.3.1 ก.ค.ศ.4
5.1.3.2 ก.ค.ศ.5
5.1.3.3 ก.ค.ศ.6-1.1 การสอน
5.1.3.4 ก.ค.ศ.6-1.2 ปฐมวัย
5.1.3.5 ก.ค.ศ.6-1.3 การศึกษาพิเศษ
5.1.3.6 ก.ค.ศ.7-1
5.1.3.7 ก.ค.ศ.8-1
5.1.3.8 ก.ค.ศ.10
5.2 สายบริหารสถานศึกษา
5.2.1 แบบขอรับการประเมิน
5.2.1.1 แบบ ก.ค.ศ. 1-1
5.2.2 แบบรายงานผล
5.2.2.1 แบบ ก.ค.ศ 2 รายงานด้านที่ 1
5.2.2.2 แบบ ก.ค.ศ. 3-2 ด้านที่ 3
5.2.3 แบบประเมิน คณะกรรมการ
5.2.3.1 ก.ค.ศ.4
5.2.3.2 ก.ค.ศ.5
5.2.3.3 ก.ค.ศ.6-2
5.2.3.4 ก.ค.ศ.7-2
5.2.3.5 ก.ค.ศ.8.2
5.2.3.6 ก.ค.ศ.10

6. สรุปแบบประเมินของคณะกรรมการที่ต้องนำส่ง

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
นางเพลินทิพย์   หินเทา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
โทร.02 149 3923 ต่อ 302,303
โทรสาร 02 149 3923 ต่อ 308 หรือ 02 921 6600

 

 

AttachmentSize
17.pdf1.33 MB

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ PR.person
เข้าใช้งานล่าสุด พุธ, 21 กันยายน, 2022 - 13:19
ชื่อ
บุคคล: 
สพม3
ตำแหน่ง จนท.
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ PR.person@secondary3.go.th
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว พุธ, 21 กันยายน, 2022 - 13:22
ส่งข่าวจาก IP 110.168.54.84
เปิดอ่าน 85 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม