กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

21/พ.ค./22 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

          คู่มือการใช้การนิเทศการศึกษาด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพดิจิทัลเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเ

20/เม.ย./22 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

           ตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียน และกำหนดเปิดเรียนในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา

20/เม.ย./22 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

เอกสารเผยแพร่สำหรับ การนิเทศห้องเรียนด้วยกระบวนการนิเทศการศึกษาผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพดิจิทัล (DPLC) เพื่อพัฒน

14/เม.ย./22 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน
รูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน
10/เม.ย./22 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ

วันที่ 18 มกราคม 2565 นายเสริมฤทธิ์  หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพม.นนทบุรี พร้อมด้วย นางศุภรินทร์

23/ม.ค./22 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นายวัชรพงษ์ อักษรดี

วันที่ 21 มกราคม 2565 นายเสริมฤทธิ์  หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพม.นนทบุรี มอบหมายให้ ดร.อมรรัตน์ โสธารัตน์ รอง ผอ.สพม.นนทบุร

23/ม.ค./22 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
นิเทศ ติดตามการเตรียมการเปิดภาคเรียน และการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัยมศึกษานนทบุรี นำโดย นางศุภรินทร์ พรมรินทร์ รองผู้อำนวยการ สพม.นน

05/พ.ย./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายงานสรุปผลโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

รายงานสรุปผลโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ปีการศึกษา 2564

03/พ.ย./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายงานการนิเทศ Online /On-Demand

รายงานการนิเทศ Online /On-Demand กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้รูปแบบการนิเทศ PASAPOND MODEL ตามโค

03/พ.ย./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม