กลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือเกณฑ์การคัดกรองโรงเรียนพื้นที่เกาะ

คู่มือเกณฑ์การคัดกรองโรงเรียนพื้นที่เกาะ สพฐ.

09/มิ.ย./22 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือเกณฑ์การคัดกรองโรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดาร

คู่มือเกณฑ์การคัดกรองโรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดาร สพฐ.

09/มิ.ย./22 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพม.นบ.

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี

07/มี.ค./22 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือการให้บริการ กลุ่มนโยบายและแผน สพม.นนทบุรี

ขอประชาสัมพันธ์ คู่มือการให้บริการของกลุ่มนโยบายและแผน สพม.นนทบุรี รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมานี้

20/ก.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน สพม.นนทบุรี

ขอประชาสัมพันธ์ คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มนโยบายและแผน สพม.นนทบุรี รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมานี้
 

20/ก.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กลุ่มนโยบายและแผน ขอประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมานี้

19/ก.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

 

09/ก.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การติดตาม

         ด้วย สพฐ.ได้จัดทำวีดีโอเพื่อชี้แจง และสร้างความเข้าใจในการรายงานผลการดำเนินงานการบริหาร และการจัดการขั้นพื้น

01/มิ.ย./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม