กลุ่มนโยบายและแผน
การติดตาม

         ด้วย สพฐ.ได้จัดทำวีดีโอเพื่อชี้แจง และสร้างความเข้าใจในการรายงานผลการดำเนินงานการบริหาร และการจัดการขั้นพื้น

01/มิ.ย./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

            ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำเอกสารแนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในกา

22/พ.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

       สพม.3 ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

02/เม.ย./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ขอประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

08/ก.พ./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จังหวัดนนทบุรี

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จังหวัดนนทบุรี

22/ธ.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การอบรมพัฒนาหลักสูตรพัฒนาบุคลากร ด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ

การอบรมพัฒนาหลักสูตรพัฒนาบุคลากร ด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ

22/ธ.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
พิธีเปิดสระว่ายน้ำ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

พิธีเปิดสระว่ายน้ำ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

22/ธ.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การประชุมออนไลน์ โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง

การประชุมออนไลน์ โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง

22/ธ.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

22/ธ.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพฯ รัชกาลที่ 9

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพฯ รัชกาลที่ 9 วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

22/ธ.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม