กลุ่มนโยบายและแผน
การอบรมพัฒนาหลักสูตรพัฒนาบุคลากร ด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ

การอบรมพัฒนาหลักสูตรพัฒนาบุคลากร ด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ

22/ธ.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
พิธีเปิดสระว่ายน้ำ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

พิธีเปิดสระว่ายน้ำ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

22/ธ.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การประชุมออนไลน์ โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง

การประชุมออนไลน์ โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง

22/ธ.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

22/ธ.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพฯ รัชกาลที่ 9

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพฯ รัชกาลที่ 9 วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

22/ธ.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2563

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2563

22/ธ.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
กิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล 2020 ณ โรงเรียนบางบัวทอง

กิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล 2020 ณ โรงเรียนบางบัวทอง

22/ธ.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

ประชุมเตรียมความพร้อมการรำบวงสรวงงานนวัตกรรมสองฝั่งเจ้าพระยาหมาเจษฎาบดินทร์ ประจำปี 2563

18/ธ.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การประชุม Video Conference

การประชุม Video Conference เรื่องการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง

18/ธ.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง

ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง

18/ธ.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม