กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2564 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2564

รายงานงบการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2564

14/ก.ย./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายงานงบการเงินเดือนกรกฎาคม 2564 รายงานงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2564

รายงานงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2564

13/ส.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563

12/ส.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

 

19/ก.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

รอบ6เดือน

19/ก.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การขอรับบำเหน็จบำนาญ

การขอรับบำเหน็จบำนาญ

เอกสารประกอบการยื่นขอรับเงิน

16/ก.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือการขอเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

การขอเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

เอกสารที่ใช้ในการเบิกค่ารักษา

16/ก.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ขั้นตอนการขอสลิปเงินเดือนของข้าราชการบำนาญ

ขั้นตอนการขอสลิปเงินเดือนของข้าราชการบำนาญ

16/ก.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม