กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

11/มิ.ย./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2564 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2564

รายงานงบกาารเงิน ประจำเดือน เมษายน 2564

11/พ.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2564

    รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2564

09/เม.ย./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องนาฏศิลป์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องนาฏศิลป์ โรงเรียนอุดมศีลวิทยา สังกัด สพม.๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก

29/มี.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ร่างประกาศประชาพิจารณ์ครุภัณฑ์การศึกษาวงโยธวาฑิต

ร่างประกาศประชาพิจารณ์ครุภัณฑ์การศึกษาวงโยธวาฑิต

21/ธ.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ร่างประกาศประชาพิจารณ์ครุภัณฑ์การศึกษาดนตรีสากล (ส่วนที่2)

ร่างประกาศประชาพิจารณ์ครุภัณฑ์การศึกษาดนตรีสากล 

21/ธ.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม