กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

28/มิ.ย./22 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างแบบรายเดือน (สขร.1) เม.ย - พ.ค.

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างแบบรายเดือน (สขร.1)

28/มิ.ย./22 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างแบบรายเดือน (สขร.1) ต.ค.-ก.พ.

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างแบบรายเดือน (สขร.1)

28/มิ.ย./22 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศผลผู้ชนะ - ประกาศประกวดราคา

ประกาศผลผู้ชนะ - ประกาศประกวดราคา

28/มิ.ย./22 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

23/มิ.ย./22 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายงานผลการใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564

23/มิ.ย./22 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายงานกำกับติดตามการใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564

รายงานกำกับติดตามการใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564

23/มิ.ย./22 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม