กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2564 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2564

รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2564

14/ต.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน และระบบปฏิบัติการพร้อมโ

23/ก.ย./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2564 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2564

รายงานงบการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2564

14/ก.ย./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายงานงบการเงินเดือนกรกฎาคม 2564 รายงานงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2564

รายงานงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2564

13/ส.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563

12/ส.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

 

19/ก.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

รอบ6เดือน

19/ก.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม