กลุ่มบริหารงานบุคคล
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2564

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2564

08/มิ.ย./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำน

31/พ.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง(จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง(จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
 

05/พ.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง

ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง

28/เม.ย./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

26/เม.ย./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (

ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (จังหวัดนนทบุรี)

19/มี.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (จังหวัดชัยนาท)

ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (จังหวัดชัยนาท)

18/มี.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

05/มี.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับย้ายข้าราชการพลเร

11/ก.พ./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (จังหวัดนนทบุรี)

ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (จังหวัดนนทบุรี)

11/ก.พ./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม