กลุ่มอำนวยการ
การคัดเลือกสรรหา คนพิการตัวอย่าง บุคคล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเสนอชื่อคนพิการ บุคคล องค์กร สถานประกอบการที่ให้

22/ก.พ./22 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
สพม.นนทบุรี ร่วมรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ร่วมรณรงค์ งดใช้ถุงพลาสติก 

01/ต.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ สพม.นนทบุรี คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ สพม.นนทบุรี

คู่มื้อการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ สพม.นนทบุรี

20/ก.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แบบสรุปความพึงพอใจการให้บริการ แบบสรุปความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปี 2563

แบบสรุปความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2563

19/ก.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.

18/ก.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการผลิตสื่อและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการผลิตสื่อและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์

13/ก.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม