กลุ่มอำนวยการ
คู่มือขั้นตอนการดำเนินงานประชุมภายใน สพม.นนทบุรี

คู่มือขั้นตอนการดำเนินงานประชุมภายใน สพม.นนทบุรี

10/ก.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แบบฟอร์มการขอหนังสือผ่านสิทธิ์และรับรองเงินเดือนธนาคาร

แบบฟอร์มการขอหนังสือผ่านสิทธิ์และรับรองเงินเดือนธนาคาร
สำหรับธนาคารกรุงไทย และธนาคาร ธอส.

22/มี.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แต่งตั้งคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓

ประกาศ สพม.๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓

01/ต.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ผลการสรรหาและการเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการติดตาม

ประกาศ สพม.๓ เรื่อง ผลการสรรหาและการเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึก

04/ก.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

27/ส.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

ประกาศ สพม.๓ เรื่อง ผลการสรรหาและการเลือกกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐและของเอกชน ในคณะกรรม

10/ส.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
พิธีเปิดการพัฒนาหลักสูตรฯ โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายให้ นางนฤนันท์

06/ส.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
สมัชชาคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา "ชาวอยุธยามีวินัย

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 นายสุรชาติ  เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  มอบหมายให้ ดร.อมรรั

05/ส.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การนำเสนอผลงานของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 1 ดาว

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยสำนักงานงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานกิจกรรมแสด

05/ส.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การประชุมผู้บริหาร สพม.3 ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานการประชุมผ

05/ส.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม