กลุ่มอำนวยการ
การประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนนทบุรี

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายให้ ดร.อมรรัต

29/ก.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายให้ศึกษานิเทศ

29/ก.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายให้ นางนฤนันท

24/ก.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การนิเทศสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นางนฤนันท์ เพชรสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 พร้อมด้วยนางนาฏ

24/ก.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมไฟน์เฮิร์ท กอล์ฟคลับ จังหวัดปทุมธานี นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื

23/ก.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การประชุมสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล

การประชุมสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 วัน

23/ก.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

การประชุมคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ โต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน โรงเรียนในสังกัด สพม.3

22/ก.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การพัฒนาครูที่ปรึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนว

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูที่ปรึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนวโครงการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรี

22/ก.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บร

21/ก.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
สพม.3 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน

สพม.3 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ

20/ก.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม