กลุ่มอำนวยการ
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รายละเอียดดังเอกสารแนบ

25/มิ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
งานเลขานุการผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี

ชื่องาน : งานเลขานุการผู้บริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี

04/มิ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือขั้นตอนการประชุมภายใน สพม.3

   คู่มือขั้นตอนการประชุมภายใน สพม.3

27/พ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือขั้นตอนการทำลายหนังสือราชการ

คู่มือขั้นตอนการทำลายหนังสือราชการ

27/พ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์(My Office)

คู่มือระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (My Office)

27/พ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

โครงการขอชะลอการชำระหนี้เงินต้น สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

02/เม.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
เยี่ยมให้กำลังใจนักกีฬาและครูผู้สอน สนามการแข่งขันบาสเกตบอล สพฐ.เกมส์

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เยี่ยมสนามการแข่ง

22/พ.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม