กลุ่มอำนวยการ
กิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังและส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์วันลอยกระทง ประจำปี

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ร่วมกิจกรรมสร้างส

22/พ.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 45/2561

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.30 น.

22/พ.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
กฐินสามัคคี วัดเพลง จ.นนทบุรี ประจำปี 2561

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 นำผู้

19/พ.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
สพม.3 แสดงความยินดีกับนิติกรในโอกาสย้ายไปสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 1

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561    ดร.ธีระวัฒน์    วรรณนุช   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  มอบหมายใ

19/พ.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO CONFERENCE

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น.

15/พ.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 44/2561

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.30 น.

14/พ.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม