ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าสอบคัดเลือก IJSO ครั้งที่ 19

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าสอบคัดเลือก IJSO ครั้งที่ 19 รายละเอียดดังแนบ

10/ม.ค./22 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างเพื่อรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างเพื่อรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐา

29/ธ.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพม.นนทบุรี

วันที่ 21 ธ.ค.64 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพม.นนทบุรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอน และให้กำลังใจ

22/ธ.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผู้อำนวยการ สพม.นนทบุรี

วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2564 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผู้อำนวยการ สพม.นนทบุรี พร้อมด้วยคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยม การเรี

21/ธ.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชุมผู้บริหาร สพม.นนทบุรี ครั้งที่ 6/2564

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผู้อำนวยการ สพม.นนทบุรี เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร สพม.นนทบุร

17/ธ.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งคร

15/ธ.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 รายละเอียดดังแนบ

13/ธ.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 รายละเอียดดังแนบ

13/ธ.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

รูปภาพข่าว ประชาสัมพันธ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม