ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตรการโรงเรียนปลอดภัย และแผนดำเนินงาน การดูแล (Safety school)

มาตรการโรงเรียนปลอดภัย และแผนดำเนินงาน การดูแล (Safety school) และคุ้มของนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที

18/มิ.ย./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
สพม.นบ.เปิดช่องทางให้นักเรียนและผู้ปกครองยื่นความจำนงให้จัดหาที่เรียน

สพม.นบ.เปิดช่องทางให้นักเรียนและผู้ปกครองยื่นความจำนงให้จัดหาที่เรียน (กรณีที่นักเรียนยังไม่มีที่เรียน) ปีการศึกษา 25

01/มิ.ย./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศผลการพิจารณาจัดหาที่เรียนให้นักเรียน (กรณีไม่มีที่เรียน)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ขอประกาศผลการพิจารณาจัดหาที่เรียนให้นักเรียน (กรณีไม่มีที่เรียน) ปีการศึก

28/พ.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศผลการพิจารณาจัดหาที่เรียนให้นักเรียน (กรณีไม่มีที่เรียน)

 ประกาศผลการพิจารณาจัดหาที่เรียนให้นักเรียน (กรณีไม่มีที่เรียน) ปีการศึกษา 2564 รายละเอียดดังแนบ

28/พ.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
สพม.นบ

วันที่ 24 พ.ค.

24/พ.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การประชุมหารือแนวทาง/มาตรการในการดำเนินการจัดสอบคัดเลือก จับฉลาก

วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 สพม.นนทบุรี โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาจัดการประชุมหารือแนวทาง/มาตรการในการดำเนินการจั

17/พ.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

รูปภาพข่าว ประชาสัมพันธ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม