ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดนนทบุรี
วันต้นไม้ประจำปี แห่งชาติ

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้ งานสิ่งแวดล้อมกลุ่มบริหารทั่วไป รับกล้าไม้ 5 ช

22/มิ.ย./21 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้นายสิทธัตถ์ บุตรศิริ รองผู้อำนวยการ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและปฐมนิ

22/มิ.ย./21 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
สวนนนท์พร้อมฉีด

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2564 นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี  พร้อมรอ

17/มิ.ย./21 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ประชุมคณะกรรมการแก้ไขระเบียบว่าด้วยเครือข่ายผู้ปกครอง

     เมื่อวันอังคารที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2564 นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 

17/มิ.ย./21 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี

     เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2564 นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย 

17/มิ.ย./21 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพบิดาคุณครูณภัทรารัตน์ ถิรภัคเขมณัฏฐ์

     เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2564 นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี น

17/มิ.ย./21 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
Blended Learning

    เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2564 นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี มอบ

17/มิ.ย./21 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2564   นายโชติ ฟักเขียว รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารทั่วไป นำนักการ

17/มิ.ย./21 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพบิดานางบุญธรรม โต๊ะพิกุล

   เมื่อวันพุธที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2564 นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี       

17/มิ.ย./21 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
รับการฉีดวัดซีนป้องกันโควิด-19

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุ

16/มิ.ย./21 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม