ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อรายใหม่ โควิด-19 ในสังกัด สพม.นบ

รายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 (ข้อมูล ณ เวลา 11.00 น.)

03/ส.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายงานสถานการณ์ Covid-19 ในสังกัด สพม.นบ ประจำวันที่ 28 ก.ค. 64

ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ประจำวันที่ 28 ก.ค.

29/ก.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายงานสถานการณ์ Covid-19 ในสังกัด สพม.นบ ประจำวันที่ 27 ก.ค. 64

ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ประจำวันที่ 27 ก.ค.

29/ก.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายงานสถานการณ์ Covid-19 ในสังกัด สพม.นบ ประจำวันที่ 26 ก.ค. 64

ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี จำนวน 13 ราย (ข้อมูล ณ เวลา 11.00 น.)

27/ก.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายงานสถานการณ์ Covid-19 ในสังกัด สพม.นบ ประจำวันที่ 25 ก.ค. 64

ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ประจำวันที่ 25 ก.ค.

26/ก.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายงานสถานการณ์ Covid-19 ในสังกัด สพม.นบ ประจำวันที่ 24 ก.ค. 64

ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 จำนวน 19 ราย (ข้อมูล ณ เวลา 11.00 น.)

24/ก.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายงานสถานการณ์ Covid-19 ในสังกัด สพม.นบ ประจำวันที่ 23 ก.ค.64

จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 จำนวน 23 คน (ข้อมูล ณ เวลา 11.00 น.)

24/ก.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายงานสถานการณ์ Covid-19 ในสังกัด สพม.นบ ประจำวันที่ 22 ก.ค. 64

ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในสังกัด สพม.นบ ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 จำนวน 25 ราย (ข้อมูล ณ เวลา 11.00 น.)

22/ก.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายงานสถานการณ์ Covid-19 ในสังกัด สพม.นบ ประจำวันที่ 21 ก.ค. 64

ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในสังกัด สพม.นบ ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 จำนวน 17 ราย (ข้อมูล ณ เวลา 11.00 น. )

22/ก.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อรายใหม่ โควิด-19 ในสังกัด สพม.นบ

ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 (ข้อมูลสร

20/ก.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

รูปภาพข่าว ประชาสัมพันธ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม