ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2563

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานการประชุมผู

22/ต.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น.

06/ต.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2563

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผอ.สพม.3 พร้อมด้วยนางนฤนันท์ เพชรสุวรรณ รองผู้อำนวยการ สพม.3 ผู้อำนวยการกลุ่

06/ต.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การประชุมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2563

วันที่ 30 กันยายน 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิด

30/ก.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
โครงการส่งเสริมครูจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

วันที่ 28 กันยายน 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายให้ ดร.อมรรัต

29/ก.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การประชุมประเมินผลการปฏิบัติงาน (ผู้บริหาร/ศึกษานิเทศก์)

นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยาศึกษา เขต 3 เป็นประธานการประชุมการประเมินผลการปฏิบัติงา

29/ก.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 นำผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่เข้าแ

29/ก.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
เวทีเสวนาวิชาการคณิตศาสตร์ "ชวนคิดยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์

วันที่ 26 กันยายน 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิด

29/ก.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส./ปวช.

วันที่ 27 กันยายน 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานในพิธีมอบป

29/ก.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

รูปภาพข่าว ประชาสัมพันธ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม