ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดนิทรรศการวิทยาศาสตร์และค่ายดาราศาสตร์ โรงเรียนเทพศิรินทร์

วันที่ 25 กันยายน 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานในพิิธีเปิ

29/ก.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพม.3 ( ITA 2020)

                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและธรรมาภิบาลในหน่ว

23/ก.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
สัมมนา ผอ.สพท. และ รอง ผอ.สพท. ทั่วประเทศ

วันที่ 10 กันยายน 2563 นายสุรชาติ  เครือศรี ผอ.สพม.3 พร้อมด้วย  ดร.อมรรัตน์  โสธารัตน์   รอง ผอ.สพม.3  และนางนฤนันท์ 

11/ก.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อฯ และประกาศให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ การรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จังหวัดนนทบุรี

เรียน  ผู้ปกครองในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ (จังหวัดนนทบุรี) 

30/ส.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ต้อนรับ คณะกรรมการปร

20/ส.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
นายสุรชาติ เครือศรี ผอ.สพม.3 ร่วมพิธีรับมอบโล่ผู้มีอุปการคุณ

วันที่ 15 สิงหาคม 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ร่วมพิธีรับมอบโล่ผู้

17/ส.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา (SESA)

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิด

17/ส.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายให้นางนฤนันท์

17/ส.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
วันที่ระลึก ฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม และพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี

วันที่ 13 สิงหาคม 2563   นายสุรชาติ  เครือศรี   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  ร่วมงานวันที่ร

17/ส.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

รูปภาพข่าว ประชาสัมพันธ์
pictuer

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม