ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปตารางการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน

สรุปตารางการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน และคำสั่งแต่งตั่งคณะกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศึกษาและพลศึกษา

11/พ.ย./13 - ผักไห่-สุทธาประมุข
ผอ.สพม. เขต 3 ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.สมยศ ศิริบรรณ ผอ.สพร.

วันที่ 31 ตุลาคม 2556 ผู้อำนวยการนพพร พิพิธจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เข้าแสดงความย

31/ต.ค./13 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
โครงการเทิดพระเกียรติ "หนึ่งในน้ำพระราชหฤทัยด้านการศึกษา"

โครงการเทิดพระเกียรติ "หนึ่งในน้ำพระราชหฤทัยด้านการศึกษา" ต้นไม้ของพระราชา 19 - 20 ตุลาคม 2556 ณ อิมแพ็คอารีน่า เมือง

21/ต.ค./13 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ผอ.สพม.3 เข้ารับโล่ห์ ผอ.สพม. ที่ให้การสนับสนุนงานโรงเรียนในฝัน

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 ผู้อำนวยการนพพร พิพิธจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เข้ารับ

18/ต.ค./13 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เข้าพบ

วันที่ 17 ตุลาคม 2556 ผู้อำนวยการนพพร พิพิธจันทร์ ผู้อำนวยกาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เจ้าพบ นางผานิ

17/ต.ค./13 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมสภาพน้ำท่วมโรงเรียนเสนา "

นายศุภกร วงศ์ปราชญ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ มาตรวจเยี่ยมสภาพน้ำท่วมโรงเรียน เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2556

14/ต.ค./13 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
สพม.3 จัดอบรมการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ สพม.3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จัดอบรมการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ สพม.3 ให้กับโรงเรียนในสั

11/ต.ค./13 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
นายนพพร พิพิธจันทร์ ผอ.สพม.3

นายนพพร พิพิธจันทร์ ผอ.สพม.3 ร่วมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสพภัยน้ำท่วมของกระทรวงศึกษาธิการ ณ วัดไผ่ล้อม อำเภอบางบาล

11/ต.ค./13 - อยุธยาวิทยาลัย
นายนพพร พิพิธจันทร์ ผู้อำนวยการ สพม. 3 รับมอบจากบริษัทนครหลวงคอนกรีตจำกัด (ปูนอินทรีย์) นายนพพร พิพิธจันทร์ ผอ.สพม.3

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี ได้จัดพิธีมอบโครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและการเกษตร โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี จากบริษัทนครหลวงคอ

10/ต.ค./13 - ลาดชะโดสามัคคี

หน้า

รูปภาพข่าว ประชาสัมพันธ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม