ข่าวประชาสัมพันธ์
สพม.นบ

วันที่ 24 พ.ค.

24/พ.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การประชุมหารือแนวทาง/มาตรการในการดำเนินการจัดสอบคัดเลือก จับฉลาก

วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 สพม.นนทบุรี โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาจัดการประชุมหารือแนวทาง/มาตรการในการดำเนินการจั

17/พ.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ขอเชิญชวนทุกท่านรับชมแอนิเมชั่นเรื่องยิ่งใหญ่ "ของขวัญจากดิน

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมชมแอนิเมชั่นเรื่องยิ่งใหญ่ "ของขวัญจากดิน" เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพ

27/เม.ย./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
เชิญชวนประกวดเล่าเรื่อง หัวข้อ "ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น :

ด้วยสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการใช้ภ

27/เม.ย./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

รูปภาพข่าว ประชาสัมพันธ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม