ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสุรชาติ เครือศรี ผอ.สพม.3 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพม.นบ

วันที่ 18 มีนาคม 64 นายสุรชาติ เครือศรี ผอ.สพม.3 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพม.นบ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื

18/มี.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
วันที่ 16 มีนาคม 64 นายสุรชาติ เครือศรี ผอ.สพม.3 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.

วันที่ 16 มีนาคม 64 นายสุรชาติ เครือศรี ผอ.สพม.3 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพม.นบ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สัง

17/มี.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
เชิญชวนประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2564

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๖๔ จะจัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี

15/มี.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
เชิญชวนประกวดคลิปวีดีโอ "บ้านเมืองสุจริต"

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดประกวดคลิปวีดีโอ "บ้านเมืองสุจริต" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกา

15/มี.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
สื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รวบรวมสื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสำหรับครู สื่อส่งเสริมการอ่านสำหรั

15/มี.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
นายสุรชาติ เครือศรี ผอ.สพม.3 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพม.นบ

วันที่ 5 มีนาคม 2564 นายสุรชาติ เครือศรี ผอ.สพม.3 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพม.นบ เป็นประธานในการเปิดสอบธรรมศึกษา สำนักเรียน

05/มี.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

รูปภาพข่าว ประชาสัมพันธ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม