ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 9 ก.พ.

09/ก.พ./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
นายสุรชาติ เครือศรี ผอ.สพม.3พร้อมด้วย ดร.อมรรัตน์ โสธารัตน์ รอง ผอ.

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการ สพม.3พร้อมด้วย ดร.อมรรัตน์ โสธารัตน์ รองผู้อำนวยการ สพม.3 คณ

05/ก.พ./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

ขอประชาสัมพันธ์ประกาศต่างๆ ดังนี้

03/ก.พ./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
สพม.3 นิเทศ

               วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการ สพม.3 มอบหมายให้ ดร.อมรรัตน์ โสธารัตน์ นางศุภ

02/ก.พ./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
สพม.3 เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการนำเสนอการบริหารการจัดการ รร.

วันที่ 27 มกราคม 2564 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการ สพม.3 พร้อมด้วย ดร.อมรรัตน์ โสธารัตน์ รองผู้อำนวยการ สพม.3 เข้า

01/ก.พ./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
นายสุรชาติ เครือศรี ผอ.สพม.3 พร้อมด้วย ดร.อมรรัตน์ โสธารัตน์ รอง ผอ.

26 มกราคม 2564 นายสุรชาติ เครือศรี ผอ.สพม.3 พร้อมด้วย ดร.อมรรัตน์ โสธารัตน์ รอง ผอ.สพม.3 และศึกษานิเทศก์ร่วมประชุมวาง

01/ก.พ./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชาสัมพันธ์ประกาศต่างๆ

ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับนักเรียน 2564 

24/พ.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

รูปภาพข่าว ประชาสัมพันธ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม