ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ยินดีต้อนรับและแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสย้ายและดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพม.

03/พ.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
โครงการ Coaching Team เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

วันที่ 27  ตุลาคม 2563  ดร.อมรรัตน์ โสธารัตน์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3และคณะศึกษานิเท

29/ต.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

วันที่ 22 ตุลาคม 2563  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย อำเภอปากเกร

27/ต.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยกลุ่

27/ต.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แสดงความยินดีแก่ ผู้อำนวยการอภิรักษ์ กงทอง

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 นายสรุชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติและแสด

27/ต.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แสดงความยินดี กับรอง ผอ.ร.ร.โพธินิมิตวิทยาคม

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ร่วมแสดงความยินดีกับ

22/ต.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ร่วมพิธี งานวันกตัญญู ณ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

วันที่ 20 ตุลาคม 2563  นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายให้ รองผู้อำน

22/ต.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"

วันที่ 20 ตุลาคม 2563  นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายให้ รองผู้อำน

22/ต.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนท่าช้างวิทยาคม

วันที่ 20 ตุลาคม 2563  นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายให้ รองผู้อำน

22/ต.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

รูปภาพข่าว ประชาสัมพันธ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม