แนะนำเด็กดี-เด็กเก่ง-ครูดี-ครูเก่ง-สพม-3
รองชนะเลิศอันดับ 2การคัดลายมือจากสำนักงานราชบัณฑิตยสภา

รองชนะเลิศอันดับ 2 การคัดลายมือจากสำนักงานราชบัณฑิตยสภา

19/ก.ย./21 - ปากเกร็ด
เหรียญทอง "โครงงานการหาความยาวเส้นทแยงมุมรูป n

เหรียญทอง "โครงงานการหาความยาวเส้นทแยงมุมรูป n เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า"

17/ก.ย./21 - ปากเกร็ด
เหรียญทอง "โครงงานเครื่องส่งสัญญาณป้องกันการหลับในจากชีพจร"

เหรียญทอง "โครงงานเครื่องส่งสัญญาณป้องกันการหลับในจากชีพจร"

17/ก.ย./21 - ปากเกร็ด
เหรียญเงิน "โครงงานไบโอแบตเตอรี่จากแบคทีเรียในโคลน"

เหรียญเงิน "โครงงานไบโอแบตเตอรี่จากแบคทีเรียในโคลน"

17/ก.ย./21 - ปากเกร็ด
เหรียญทองแดง "โครงงานเครื่องปอกมะพร้าวถอดเสื้อ"

เหรียญทองแดง "โครงงานเครื่องปอกมะพร้าวถอดเสื้อ (Coconut peeling machine)"

17/ก.ย./21 - ปากเกร็ด
เหรียญเงิน "

เหรียญเงิน "โครงงานแอปพลิเคชั่นสุ่มสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนนทบุรี"

17/ก.ย./21 - ปากเกร็ด
เหรียญเงิน "

เหรียญเงิน "โครงงานศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของปุ๋ยจากการเจริญเติบโตของต้นหอมแดง"

17/ก.ย./21 - ปากเกร็ด
เหรียญทองแดง "โครงงานการศึกษาการผลิตไฟฟ้าจากกากชาและกากกาแฟ"

เหรียญทองแดง "โครงงานการศึกษาการผลิตไฟฟ้าจากกากชาและกากกาแฟ"

17/ก.ย./21 - ปากเกร็ด
เหรียญทอง "โครงงานถังขยะสำหรับผู้ติดเชื้อ (Home Isolation Bin)

เหรียญทอง "โครงงานถังขยะสำหรับผู้ติดเชื้อ (Home Isolation Bin)
 

17/ก.ย./21 - ปากเกร็ด
ได้คะแนนเต็ม การทดสอบความสามารถทางภาษาจีน ครั้งที่ 2/2563

          โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายวิวุฒินิธิ  ภัคสุภานิธิสุขพิธา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 ได้ท

05/มี.ค./21 - รัตนาธิเบศร์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม