แนะนำเด็กดี-เด็กเก่ง-ครูดี-ครูเก่ง-สพม-3
กิจกรรมมอบรางวัลและเกียรติบัตร

28 มิถุนายน 2565 โครงการภาคภาษาอังกฤษได้จัดกิจกรรมมอบรางวัลและเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะวิชาการภายในโครงการภาคภาษาอั

28/มิ.ย./22 - สตรีนนทบุรี
ด.ช.ชณากร แซ่หลิ่ม นร.ร.ร.ราชวินิต นนทบุรี

ขอแสดงความยินดี

เด็กชายชณากร แซ่หลิ่ม

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

27/มิ.ย./22 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอรกัญญา แข่งขัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอรกัญญา แข่งขัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๓ การประกวดบรรยายธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ป

23/มิ.ย./22 - สตรีนนทบุรี
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาบาสเกตบอล โรงเรียนสตรีนนทบุรี

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาบาสเกตบอล โรงเรียนสตรีนนทบุรี ในการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลสามคนชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐา

23/มิ.ย./22 - สตรีนนทบุรี
ท่านตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ท่านตรีนุช  เทียนทอง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

17/มิ.ย./22 - สตรีนนทบุรี
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุชานันท์ โสลันดา ม.5/1 โรงเรียนสตรีนนทบุรี

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุชานันท์ โสลันดา  ม.5/1

17/มิ.ย./22 - สตรีนนทบุรี
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวธนภัทร สวัสดี ม.6/10 โรงเรียนสตรีนนทบุรี

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวธนภัทร สวัสดี ม.6/10  

17/มิ.ย./22 - สตรีนนทบุรี
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอรกัญญา แข่งขัน

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอรกัญญา แข่งขัน นักเรียนชั้น ม.6/3 ได้รับทุนการศึกษาของโครงการ  United World College เรียนที่

09/มิ.ย./22 - สตรีนนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม