แนะนำเด็กดี-เด็กเก่ง-ครูดี-ครูเก่ง-สพม-3
ได้คะแนนเต็ม การทดสอบความสามารถทางภาษาจีน ครั้งที่ 2/2563

          โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายวิวุฒินิธิ  ภัคสุภานิธิสุขพิธา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 ได้ท

05/มี.ค./21 - รัตนาธิเบศร์
ได้คะแนนเต็ม การทดสอบความสามารถทางภาษาจีน ครั้งที่ 2/2563

          โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงพรชนก  บุญประเสริฐ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 ได้ทำการทดสอบคว

05/มี.ค./21 - รัตนาธิเบศร์
ดร.กนกวรรณ บุญปลูก ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ขอแสดงความยินดี ดร.กนกวรรณ บุญปลูก ในโอกาสได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ชั้น

02/มี.ค./21 - รัตนาธิเบศร์
ผ่านการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ด.ช.ปุณณวิทย์ มูลผล นักเรียนชั้น ม.3/3 โรงเรียนปากเกร็ด ผ่านการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

03/ก.พ./21 - ปากเกร็ด
รองชนะเลิศโครงงานสำหรับนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 23

นางสาวศิริลักษณ์ ดาวสุก, นางสาวจุฑารัตน์ เรือนขำ, และนางสาวอรรถวดี ชมชื่น นักเรียนชั้น ม.6/1 โรงเรียนปากเกร็ด

03/ก.พ./21 - ปากเกร็ด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การอ่านออกเสียงระดับประเทศ

วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 นายรัชพล ตรีคงคา นำนายบดินทร์ แพงชัยภูมิ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 โรงเรียนอยุธยานุ

14/ธ.ค./20 - อยุธยานุสรณ์
เยาวชนดีเด่น ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 คุณครูชญาน์นัทช์   มั่นคง นำนักเรียนโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ที่ผ่านการคัดเลือกเยาวชน

25/ก.ย./20 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
นางสาวสาริษา อักษรศิริ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็น องค์ประธานการประกวดเยาวชนต้นแ

23/ก.ค./20 - อยุธยานุสรณ์
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุน พสวท. ศูนย์โรงเรียนศรีบุณยานนท์

ว่าที่ ร.อ.ณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุณยานนท์      ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนทุน พสวท.

21/ม.ค./20 - ศรีบุณยานนท์
ขอแสดงความยินดีกับนายชาติเชื้อ สุธนาพันธ์ และนายภาราดา แววเส็ง

         นายปิติ ยางกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ขอแสดงความยินดีกับนายชาติเชื้อ สุธ

05/ธ.ค./19 - รัตนาธิเบศร์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม