ข่าวล่าสุดจากกลุ่มงาน สพม.3

รูปภาพ หัวเรื่อง กลุ่มงาน วันที่ ส่งโดย
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
18
มิ.ย.
money
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
11
มิ.ย.
money
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล
08
มิ.ย.
PR.person
ประชุมคณะกรรมการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ครั้งที่ 2/2563 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
07
มิ.ย.
superv3
การติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มนโยบายและแผน
01
มิ.ย.
mammamka
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล
31
พ.ค.
PR.person
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กลุ่มนโยบายและแผน
22
พ.ค.
PR.plan
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2564 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
11
พ.ค.
money
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง(จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) กลุ่มบริหารงานบุคคล
05
พ.ค.
PR.person
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง กลุ่มบริหารงานบุคคล
28
เม.ย.
PR.person
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) กลุ่มบริหารงานบุคคล
26
เม.ย.
PR.person
รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
09
เม.ย.
money
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน
02
เม.ย.
phiphit
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องนาฏศิลป์ โรงเรียนอุดมศีลวิทยา สังกัด สพม.๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
29
มี.ค.
money
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
24
มี.ค.
superv3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม