ข่าวล่าสุดจากกลุ่มงาน สพม.3

รูปภาพ หัวเรื่อง กลุ่มงาน วันที่ ส่งโดย
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง กลุ่มบริหารงานบุคคล
29
พ.ย.
PR.person
ประกาศเจตนารมณ์ การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยใน สพม.นนทบุรี กลุ่มอำนวยการ
16
พ.ย.
PR.director
รายงานงบการเงินเดือน ตุลาคม 2564 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
09
พ.ย.
money
นิเทศ ติดตามการเตรียมการเปิดภาคเรียน และการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/2564 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
05
พ.ย.
superv3
รายงานสรุปผลโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ปีการศึกษา 2564 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
03
พ.ย.
superv3
รายงานการนิเทศ Online /On-Demand กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้รูปแบบการนิเทศ PASAPOND MODEL ตามโครงการนิเทศชั้นเรียนในรูปแบบ Blended Learning ตามแนวทาง Lesson Study กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
03
พ.ย.
superv3
ประกาศผลการคัดเลือกผลงานกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) รูปแบบ Online หัวข้อ “การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑” กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
22
ต.ค.
PR.monitor
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2564 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
14
ต.ค.
money
สพม.นนทบุรี ร่วมรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก กลุ่มอำนวยการ
01
ต.ค.
nuntapun
ประกาศรายชื่อคุณครูที่เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) รูปแบบ Online หัวข้อ “การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
30
ก.ย.
PR.monitor
ข้อมูลที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2564 กลุ่มอำนวยการ
28
ก.ย.
PR.director
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน และระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงานของ สพม.นนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
23
ก.ย.
money
ประกาศประกวดราคาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน และระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงาน (จัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด สพม.นบ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
16
ก.ย.
money
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2564 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
14
ก.ย.
money
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของ สพม.นนทบุรี กลุ่มบริหารงานบุคคล
14
ส.ค.
phiphit

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม