กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การจัดการขยะที่ถูกวิธี

ขอเชิญชวนให้ทุกท่าน หันมาช่วยกันจัดการขยะอย่างถูกวิธี เพื่อสิ่งแวดล้อมของเรา

14/ก.ย./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
สพม.นนทบุรี ขอเชิญร่วมรณรงค์ให้ใช้แก้วน้ำส่วนตัว

สพม.นนทบุรี เชิญชวนให้ประชาชนใช้แก้วน้ำส่วนตัว เพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อโรคจากสิ่งปนเปื้อนจากแก้วพลาสติก และยังสามาร

14/ก.ย./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2564 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2564

รายงานงบการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2564

14/ก.ย./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ทางเว็บไซต์

13/ส.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายงานงบการเงินเดือนกรกฎาคม 2564 รายงานงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2564

รายงานงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2564

13/ส.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563

12/ส.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม