กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือการแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง

คู่มือการแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง
รับผิดชอบโดย

นางสาวกมลชนก โชติสุต

16/ก.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือการย้ายข้าราชการคู่และบุคลากรทางการศึกษา

คู่มือการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

รับผิดชอบโดย

นางอรดาวัลย์ รัตนจันทร์

16/ก.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือเตรียมความพร้อมการพัฒนาอย่างเข้ม

คู่มือการเตรียมความพร้อมการพัฒนาอย่างเข้ม

รับผิดชอบโดย 
นายพรเลิศ ฉิมแป้น

16/ก.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ชะลอการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

ชะลอการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.

16/ก.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

16/ก.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายงานการนิเทศ กำกับ ติดตาม

รายงานการนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนครูที่ผ่านการอบรม โปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ รุ่นที่ ๒ ปีก

15/ก.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

 ชอละการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังก

15/ก.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายงานสถานการณ์ Covid-19 ในสังกัด สพม.นบ ประจำวันที่ 15 ก.ค. 64

ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในสังกัด สพม.นบ ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 จำนวน 11 ราย

15/ก.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายงานสถานการณ์ Covid-19 ในสังกัด สพม.นบ ประจำวันที่ 14 ก.ค. 64

ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในสังกัด สพม.นบ ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 จำนวน 10 ราย

15/ก.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม