กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การขออนุญาตให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อ ณ

คู่มือการปฏิบัติงานการขออนุญาตให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อ ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

15/ก.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือการส่งเสริมการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา

1. การขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนขององค์กรวิชาชีพ   

15/ก.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี

14/ก.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ITA Online ประจำปี 2564

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

14/ก.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ผ่าน Google Meet

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

14/ก.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การขับเคลื่อน

วันที่ 31 มีนาคม 2564 นายสุรชาติ  เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำน

14/ก.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563

14/ก.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม