กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

เนื่องจากมีการปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่ ทำให้เอกสารคู่มือการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ศึกษาในกา

11/ต.ค./13 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แจ้งการโอนเงิน ฎีกา1521-1527 และเงินรางวัล

แจ้งการโอนเงิน ฎีกา 1521-1527 และเงินรางวัล
โอนวันที่ 9 ตุลาคม 2556

10/ต.ค./13 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แจ้งการโอนเงิน ฎีกา 1465-1494

แจ้งการโอนเงิน วันที่ 4 ตุลาคม 2556

ฎีกา1465-1494

07/ต.ค./13 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
นายนพพร พิพิธจันทร์ ผอ.สพม.3

นายนพพร พิพิธจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ประสบปัญหาอุทกภัยในจัง

03/ต.ค./13 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
โครงการอบรม ร.ร.ในฝัน รุ่นที่ 7 (4-8 กันยายน 2556) ณ World Peace

โครงการอบรม ร.ร.ในฝัน รุ่นที่ 7 (4-8 กันยายน 2556) ณ World Peace Valley 2

13/ก.ย./13 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม