กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายงานสถานการณ์ Covid-19 ในสังกัด สพม.นบ ประจำวันที่ 22 ก.ค. 64

ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในสังกัด สพม.นบ ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 จำนวน 25 ราย (ข้อมูล ณ เวลา 11.00 น.)

22/ก.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายงานสถานการณ์ Covid-19 ในสังกัด สพม.นบ ประจำวันที่ 21 ก.ค. 64

ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในสังกัด สพม.นบ ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 จำนวน 17 ราย (ข้อมูล ณ เวลา 11.00 น. )

22/ก.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ สพม.นนทบุรี คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ สพม.นนทบุรี

คู่มื้อการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ สพม.นนทบุรี

20/ก.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อรายใหม่ โควิด-19 ในสังกัด สพม.นบ

ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 (ข้อมูลสร

20/ก.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชุมผู้บริหาร สพม.นบ ครั้งที่ 3 / 2564 ออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet

นายสุรชาติ เครือศรี ผอ.สพม.3 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพม.นบ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร สพม.นบ ครั้งที่ 3 / 2564  ออนไลน

20/ก.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

20/ก.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือการให้บริการ กลุ่มนโยบายและแผน สพม.นนทบุรี

ขอประชาสัมพันธ์ คู่มือการให้บริการของกลุ่มนโยบายและแผน สพม.นนทบุรี รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมานี้

20/ก.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน สพม.นนทบุรี

ขอประชาสัมพันธ์ คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มนโยบายและแผน สพม.นนทบุรี รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมานี้
 

20/ก.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

 

19/ก.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม