บางบัวทอง
"ค้นหาตัวตน สู่ชีวิตที่มีคุณค่าสูงสุดเพื่อส่วนรวม"

วันเสาร์ ที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖ ๔ สถาบันการสร้างชาติ ได้จัดโครงการค่ายผู้นำเยาวชน

11/ต.ค./21 - บางบัวทอง
ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 ดร.แน่งน้อย เพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางบัวทองพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ

11/ต.ค./21 - บางบัวทอง
โครงการ “ปันรักจากครอบครัว บ.ท.” เฟส 5 กิจกรรม BBT family "We

   วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 ดร.แน่งน้อย เพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครูที่ปรึก

14/ก.ย./21 - บางบัวทอง
ร่วมต้อนรับ ท่านอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันพุธที่ 1 กันยายน 2564 ดร.แน่งน้อย เพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนบางบัวทอง

01/ก.ย./21 - บางบัวทอง
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานโรงเรียนบางบัวทอง

    วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 ดร.แน่งน้อย เพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางบัวทอง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ

31/ส.ค./21 - บางบัวทอง
การประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

    วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 ดร.แน่งน้อย เพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางบัวทอง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ

18/ส.ค./21 - บางบัวทอง
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบางบัวทอง

   วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 ดร.แน่งน้อย เพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางบัวทอง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ

05/ส.ค./21 - บางบัวทอง
การประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลหรือองค์กร

   วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 ดร.แน่งน้อย เพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางบัวทอง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ

03/ส.ค./21 - บางบัวทอง
โรงเรียนเรา on fleek so we don't need cheater

การประชุม สถานักเรียนใน โครงการ โรงเรียนเรา on fleek so we don't need cheater

08/ก.ค./21 - บางบัวทอง
การประชุมออนไลน์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางบัวทอง

การประชุมออนไลน์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางบัวทอง

02/ก.ค./21 - บางบัวทอง

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม