บางบัวทอง
ตรวจเยี่ยมการสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้น

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 ดร.แน่งน้อย เพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมการ

23/ก.ย./22 - บางบัวทอง
ตรวจเยี่ยมการสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้น

วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 ดร.แน่งน้อย เพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมการสอบวั

23/ก.ย./22 - บางบัวทอง
งานกิจกรรม BBT Student Talent Show 2022

วันที่ 8 กันยายน 2565 ดร.แน่งน้อย เพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางบัวทอง เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม BBT Student Talent

14/ก.ย./22 - บางบัวทอง
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษาในชั้นเรียน ตำแหน่งครูผู้ช่วย “ครู

วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 ดร.แน่งน้อย เพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางบัวทอง ร่วมเป็นคณะกรรมการ การอบรมเชิงปฏิบัติก

14/ก.ย./22 - บางบัวทอง
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษาในชั้นเรียน ตำแหน่งครูผู้ช่วย “ครู

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 ดร.แน่งน้อย เพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางบัวทอง ร่วมเป็น คณะกรรมการ การอบรมเชิงปฏิบัติ

14/ก.ย./22 - บางบัวทอง
กิจกรรมค่ายวิชาการ“สืบสานงานศิลป์ ถิ่นมัดย้อมสี

วันที่ 3 กันยายน 2565 ดร.แน่งน้อย เพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางบัวทอง เป็นประธานเปิดงาน

14/ก.ย./22 - บางบัวทอง
การประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 51

ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2565 ดร.แน่งน้อย เพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางบัวทอง ได้เข้าร่วมการประชุมสัมม

14/ก.ย./22 - บางบัวทอง
ร่วมแสดงความยินดี

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 ดร.แน่งน้อย เพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางบัวทอง ร่วมแสดงความยินดีกับ ครูจารวี ชำนาญโภชนะกิจ

30/ส.ค./22 - บางบัวทอง
เปิดงาน "

วันที่ 30 สิงหาคม 2565  ดร.แน่งน้อย เพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางบัวทอง เป็นประธานเปิดงาน 

30/ส.ค./22 - บางบัวทอง
มอบโล่รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 ดร.แน่งน้อย เพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางบัวทอง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ มอบโล่รางวัลคุณภาพแ

30/ส.ค./22 - บางบัวทอง

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม