รัตนาธิเบศร์
อบรมการใช้งานระบบคลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ (OBEC Content Center)

       นายนาวี ทรัพย์ห่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ เป็นประธานในการเปิดการอบรม “การใช้งานระบบคลังเนื้อหาอิเล็กท

14/ก.ย./21 - รัตนาธิเบศร์
โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์

       วันอังคารที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ ๒๕๖๔ กองลูกเสือโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำป

10/ส.ค./21 - รัตนาธิเบศร์
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนกิจกรรมดีเด่น ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

               โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมประกวดโรงเรียนคาร์บอน ตามโครงการนครนนท์สู่เมืองคาร์บอนต่ำ (Low

06/ส.ค./21 - รัตนาธิเบศร์
การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR ในระดับ A1 A2 และ B1

                โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ โดยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศร่วมกับบริษัท วิสดอมไวด์ จำกัด จัดการสอบวัดระดับภาษาอั

13/ก.ค./21 - รัตนาธิเบศร์
พิธีปิดการฝึกอบรมครูภาษาจีนของประเทศไทย (ทางออนไลน์) ประจำปี ๒๕๖๔

            นายนาวี ทรัพย์ห่วง ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยครูกว่างซี โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ เข้าร่วม

10/ก.ค./21 - รัตนาธิเบศร์
พิธีเปิดการฝึกอบรมครูภาษาจีนของประเทศไทย (ทางออนไลน์) ประจำปี ๒๕๖๔

            นายนาวี ทรัพย์ห่วง ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยครูกว่างซี โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ เข้าร่วม

07/ก.ค./21 - รัตนาธิเบศร์
การประชุมออนไลน์ประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔

            วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายนาวี ทรัพย์ห่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ รองผู้อำนวยการ คณะครู

10/มิ.ย./21 - รัตนาธิเบศร์
ร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนมูลนิธิโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเพื่อสู้ภัยโควิด

         วันที่ ๓ มิถุนายน  ๒๕๖๔ ชมรมครูเก่าโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ โดยคุณครูวินิจ ชาติวัฒนานนท์  ประธานชมรม ร่วมกับ ผู้

03/มิ.ย./21 - รัตนาธิเบศร์
การติดตามความก้าวหน้า ในการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

                    นายนาวี ทรัพย์ห่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ หัวหน้ากิจ

31/พ.ค./21 - รัตนาธิเบศร์
นิเทศสถานศึกษาออนไลน์ ให้กำลังใจ

          วันจันทร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายนาวี ทรัพย์ห่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ และคณะครู รับการนิเทศสถานศึ

31/พ.ค./21 - รัตนาธิเบศร์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม