รัตนาธิเบศร์
การประชุมออนไลน์ประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔

            วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายนาวี ทรัพย์ห่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ รองผู้อำนวยการ คณะครู

10/มิ.ย./21 - รัตนาธิเบศร์
ร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนมูลนิธิโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเพื่อสู้ภัยโควิด

         วันที่ ๓ มิถุนายน  ๒๕๖๔ ชมรมครูเก่าโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ โดยคุณครูวินิจ ชาติวัฒนานนท์  ประธานชมรม ร่วมกับ ผู้

03/มิ.ย./21 - รัตนาธิเบศร์
การติดตามความก้าวหน้า ในการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

                    นายนาวี ทรัพย์ห่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ หัวหน้ากิจ

31/พ.ค./21 - รัตนาธิเบศร์
นิเทศสถานศึกษาออนไลน์ ให้กำลังใจ

          วันจันทร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายนาวี ทรัพย์ห่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ และคณะครู รับการนิเทศสถานศึ

31/พ.ค./21 - รัตนาธิเบศร์
การมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

              นายนาวี ทรัพย์ห่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคคลากรทางการศึกษา ได้รับมอบ

30/พ.ค./21 - รัตนาธิเบศร์
แสดงความยินดีกับนักเรียนในโครงการส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์-

           โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในโครงการส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 

30/พ.ค./21 - รัตนาธิเบศร์
มอบหนังสือเรียนในรูปแบบ Drive thru ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

        นายนาวี ทรัพย์ห่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์เข้าให้กำลังใจคณะครู ในการมอบหนังสือเรียนให้กับผู้ปกครองและ

27/พ.ค./21 - รัตนาธิเบศร์
การอบรมออนไลน์พัฒนาครูผู้สอนสู่นวัตกรรมชุมชน

                   วันที่ ๒๒ - ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔  คณะครูโรงเรียนรัตนาธิเบศร์เข้ารับการอบรมออนไลน์ พัฒนาครูผู้สอนสู่นวัต

25/พ.ค./21 - รัตนาธิเบศร์
การนิเทศสถานศึกษาออนไลน์และให้กำลังใจการวางแผนการจัดการเรียนการสอน

        วันอังคารที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.

25/พ.ค./21 - รัตนาธิเบศร์
ประเมินเพื่อคัดเลือกรับรางวัล “โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ” ประจำปี ๒๕๖๔

            โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ นำโดยนายนาวี ทรัพย์ห่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ คณะผู้้บริหาร และคณะครู เข้า

25/พ.ค./21 - รัตนาธิเบศร์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม