ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา
นายสาธิต แสงปิยะ รอง ผอ.ร.ร.ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา

นายสาธิต แสงปิยะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา

09/ธ.ค./20 - ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา
กิจกรรมวันวชิราวุธ

กิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ 
โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา

25/พ.ย./19 - ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา
กิจกรรมวันเด็ก

โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปีการศึกษา 2560
ในวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561 

29/ม.ค./18 - ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา
การแข่งขันกีฬาภายใน

โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

29/ม.ค./18 - ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา
วันภาษาอังกฤษ

โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา จัดกิจกรรมวันภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2560
ในวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561

29/ม.ค./18 - ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา
การประชุมกรรมการสถานศึกษา

โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา จัดการประชุมกรรมการสถานศึกษา  ในวันที่ 19 ธันวาคม 2560

29/ม.ค./18 - ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา
เข้าค่ายลูกเสือ

โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโจรน์วิทยาจัด กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560

29/ม.ค./18 - ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม