สตรีนนทบุรี
ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 13 มกราคม 2565  นำโดย ดร.ฉัตรชัย ธรรมครบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนนทบุรี พร้อมผู้บริหารกลุ่มงานวิชาการ นางชณ

13/ม.ค./22 - สตรีนนทบุรี
รับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 “วัยรุ่นดิจิทัล ทันโลกยุคใหม่”

รับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565
EP. วิทย์พิเศษ รับสมัคร :19-23 กุมภาพันธ์ 2565

13/ม.ค./22 - สตรีนนทบุรี
ร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม

13 มกราคม 2565  ดร.ฉัตรชัย ธรรมครบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนนทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนสตรีนนทบุรี เข้าร่ว

13/ม.ค./22 - สตรีนนทบุรี
ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร กทม.

12 มกราคม 2565 รองฯชยานันต์ คงทรัพย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานบริหารทั่วไป และรองฯจันทร์เพ็ญ บุญกล้า รองผู้อำนว

13/ม.ค./22 - สตรีนนทบุรี
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 โรงเรียนสตรีนนทบุรี

11/ม.ค./22 - สตรีนนทบุรี
ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร กทม. แผนการเรียน English Program

10 มกราคม 2565 ดร.ฉัตรชัย ธรรมครบุรี ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ และคณะคุณครูโครงการภาคภาษาอังกฤษ

11/ม.ค./22 - สตรีนนทบุรี
ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร กทม. แผนการเรียน English Program

10 มกราคม 2565 ดร.ฉัตรชัย ธรรมครบุรี ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ และคณะคุณครูโครงการภาคภาษาอังกฤษ

11/ม.ค./22 - สตรีนนทบุรี
การจัดกิจกรรมอบรม Apple teacher

6 มกราคม 2565 นำโดย ดร.

11/ม.ค./22 - สตรีนนทบุรี
การจัดกิจกรรมอบรม Apple teacher

6 มกราคม 2564 นำโดย ดร.

11/ม.ค./22 - สตรีนนทบุรี
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณัฐณิชา จตุพนาพร

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณัฐณิชา จตุพนาพร  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแบดมินตัน หญิง

27/ธ.ค./21 - สตรีนนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม