สตรีนนทบุรี
กิจกรรมมอบรางวัลและเกียรติบัตร

28 มิถุนายน 2565 โครงการภาคภาษาอังกฤษได้จัดกิจกรรมมอบรางวัลและเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะวิชาการภายในโครงการภาคภาษาอั

28/มิ.ย./22 - สตรีนนทบุรี
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

25-26 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรีได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและ

28/มิ.ย./22 - สตรีนนทบุรี
โรงเรียนสตรีนนทบุรี จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาการคิดเยี่ยงนักวิทยาศาสตร์

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE)  นำนักเรียนร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาการคิดเยี่

28/มิ.ย./22 - สตรีนนทบุรี
กิจกวันสุนทรภู่ โรงเรียนสตรีนนทบุรี

๒๔  มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงเรียนสตรีนนทบุรี นำโดย  นางชณากานต์ ศิลปรัศมี  เป็นประธานวางพวงมาลัยสักการะบรมครูสุนทรภู่ จัดโดย

28/มิ.ย./22 - สตรีนนทบุรี
กิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี ต้านภัยยาเสพติด

โรงเรียนสตรีนนทบุรี ได้จัดกิจกรรม "ลูกเสือ เนตรนารี ต้านภัยยาเสพติด" ณ ห้องประชุมเกียรติยศ อาคาร ๕ ชั้น ๓ 

28/มิ.ย./22 - สตรีนนทบุรี
โรงเรีสตรีนนทบุรี จัดกิจกรรม "KIDSAI THAILAND"

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 โรงเรียนสตรีนนทบุรี นำโดย รองชยานันต์  คงทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนนทบุรี เปิดกิจกรรม

28/มิ.ย./22 - สตรีนนทบุรี
การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ CEFR ของนักเรียนชั้น ม.6

โรงเรียนสตรีนนทบุรี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรม สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ  CEFR  ของนักเรียนชั้น

28/มิ.ย./22 - สตรีนนทบุรี
การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ CEFR ของนักเรียนชั้น ม.1

โรงเรียนสตรีนนทบุรี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรม สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ  CEFR  ของนักเรียนชั้น

28/มิ.ย./22 - สตรีนนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม