สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
สวนนนท์พร้อมฉีด

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2564 นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี  พร้อมรอ

17/มิ.ย./21 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ประชุมคณะกรรมการแก้ไขระเบียบว่าด้วยเครือข่ายผู้ปกครอง

     เมื่อวันอังคารที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2564 นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 

17/มิ.ย./21 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี

     เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2564 นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย 

17/มิ.ย./21 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพบิดาคุณครูณภัทรารัตน์ ถิรภัคเขมณัฏฐ์

     เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2564 นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี น

17/มิ.ย./21 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
Blended Learning

    เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2564 นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี มอบ

17/มิ.ย./21 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2564   นายโชติ ฟักเขียว รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารทั่วไป นำนักการ

17/มิ.ย./21 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพบิดานางบุญธรรม โต๊ะพิกุล

   เมื่อวันพุธที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2564 นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี       

17/มิ.ย./21 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
Transforming Digital Delivery of ELICOS in Thailand

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษา  ต

08/มิ.ย./21 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
สอนออนไลน์อย่างไรให้ปัง @ OBEC Channel

คุณครูขวัญชนก อิสมาแอล คุณครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 1  ได้รับการคัดเลื

08/มิ.ย./21 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์

เมื่อวันพุธที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2564 นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี พร้อมด้วย

08/มิ.ย./21 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม