สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
เฝ้าทูลละอองพระบาท

    เมื่อวันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ.2564 นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นำคณะผู้บริหาร

10/ก.ย./21 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
เครือข่ายผู้ปกครองมอบข้าวสาร

     เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ.2564 นายบุณยทัต บุญล้อม รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารกิจการนักเรียน และปร

10/ก.ย./21 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
อบรม Online Smart Classroom ครูต่างชาติ

เมื่อวันอังคารที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.

06/ก.ย./21 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ประชุมเครือข่ายผู้ครองนักเรียนระดับโรงเรียน ครั้งที่1/2564

   เมื่อวันเสาร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ.2564 นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี คณะรอง

06/ก.ย./21 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกรรมการสถานศึกษาแห่งประเทศไทย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน  พ.ศ.2564  นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเ

06/ก.ย./21 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
อบรม Online Smart Classroom

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน พ.ศ.

06/ก.ย./21 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูธัญญธร พงษ์สุระ คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทอ

06/ก.ย./21 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
มอบรางวัลนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติO-NETเต็ม100

นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี พร้อมด้วยนางณัฏฐนันท์ สุขจันทร์ คุณครูหัวหน้า

06/ก.ย./21 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ประชุมสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เลขานุก

06/ก.ย./21 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ประชุมสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เลขานุก

06/ก.ย./21 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม