สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิท-19

   นายบุณยทัต บุญล้อม รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารทั่วไป นายธีระชัย เจริญต้นตระกูล รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารงานบุค

23/พ.ย./21 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
อบรมพัฒนารองผู้อำนวยการมัธยมศึกษา จังหวัดนนทบุรี

      เมื่อวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 นายไพฑูรย์ จารุสาร ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิ

23/พ.ย./21 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
อบรมพัฒนาผู้อำนวยการมัธยมศึกษา จังหวัดนนทบุรี

   นายไพฑูรย์ จารุสาร ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี  ผู้อำนวยการโรงเรีย

22/พ.ย./21 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
การพัฒนาฐานข้อมูลร่วมเชื่อมโยงระบบ ICT สื่อการสอนตามรายวิชา

  นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี พร้อมด้วย นายธงชัย วงศ์ษารองผู้อำนวยการ           

22/พ.ย./21 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565ฯ

  นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดกา

22/พ.ย./21 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
เปิดเรียน On-Site

  นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี คณะรองผู้อำนวยการ ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจคุณค

22/พ.ย./21 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
อบโอโซนฆ่าเชื้อ

      เมื่อวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 นาวาอากาศโท ศรัณย์พงศ์ ลียะวณิช ศิษย์เก่า(OSKN 13) ได้ส่งพนักงานมาดำเนิน

22/พ.ย./21 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
กิจกรรม Clear and Clean

  เมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.

22/พ.ย./21 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี พร้อมด้วย นายธงชัย วงศ์ษา รองผู้อำนวยการ 

22/พ.ย./21 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม