เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
มอบทุนการศึกษา

ทางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี จัดพิธีมอบทุนการศึกษา นักเรียนต้นแบบแกนนำเศรษฐกิจพอเพียง โดย ท่าน ผอ.นันท

18/ก.พ./21 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สัปดาห์ที่ 4

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สัปดาห์ที่ 4 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)

24/ม.ค./21 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สัปดาห์ที่ 4

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สัปดาห์ที่ 4 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)

24/ม.ค./21 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สัปดาห์ที่ 4

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สัปดาห์ที่ 4 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)

24/ม.ค./21 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
ประชุมออนไลน์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้องเกล้า นนทบุรี ได้จัดการประชุมออนไลน์ครั้งที่ 1/2564 เพื่อปรึกษาหารือให้กำลังใจในการจัดการเ

24/ม.ค./21 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สัปดาห์ที่ 3

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สัปดาห์ที่ 3 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 

17/ม.ค./21 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
นิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

วันที่ 14 มกราคม 2564 ผู้อำนวยการนันทนา  ชมชื่น รองผู้อำนวยการและหัวหน้ากลุ่มสาระทั้ง 8 กลุ่มสาระร่วมรับการนิเทศและนำ

15/ม.ค./21 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

10/ม.ค./21 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
นักเรียนแกนนำเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ท่านผู้อำนวยการนันทนา  ชมชื่น พร้อมด้วยนักเรียนแกนนำเศรษฐกิจพอเพียงได้ร่วมทำกิจกรรม ขยายพันธุ์

10/ม.ค./21 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม