เทพศิรินทร์-นนทบุรี
นิทรรศการทางคณิตศาสตร์

        กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดนิทรรศการทางคณิตศาสตร์ในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย

16/ก.ย./22 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
มุทิตาคารวัญชลี...แด่อัญมณีศรีเทพฯ นนท์

        โรงเรียนเทพศิรินทร์  นนทบุรี จัดกิจกรรมอำลานักเรียน ของข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๕ ประกอบด้ว

16/ก.ย./22 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
การนำเสนอผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานและ

        ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ และคณะผู้บริหาร รับฟังการนำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2565 ของเจ้าหน้า

16/ก.ย./22 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
การแข่งขันทักษะความสามารถทางวิทยาศาสตร์

        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์) จัดกิจกรรมการแข่งขันและการประกวด

15/ก.ย./22 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ขอแสดงความยินดี

        ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์  ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี แสดงความยินดีแก่ เด็กชายมาวิน ซุ่นสั้น

15/ก.ย./22 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ค้นพบพรสวรรค์ ปั่นอาชีพในฝัน

        งานแนะแนว โรงเรียนเทพศิรินทร์  นนทบุรี ร่วมกับ GetupSchool และ True Love  the  Reality  จัดกิจกรรมค้นพบตัวเอง

15/ก.ย./22 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

        ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี และคณะ ให้การต้อนรับ คุณวรินทร์  ภัทรเม

15/ก.ย./22 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ขอแสดงความยินดี

        โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ขอแสดงความยินดีแก่ นางศุภาพร พรหมมาศ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้รับ

09/ก.ย./22 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
Independent Study : IS

       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ "การศึกษาค้นคว้าอิสระ

09/ก.ย./22 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ขอแสดงความยินดี

        โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ขอแสดงความยินดีแด่ ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์

06/ก.ย./22 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม