เทพศิรินทร์-นนทบุรี
รางวัล “ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน”

           นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ขอแสดงความยินดีแก่ผู้บริหารและคณะครูที่ได้รับร

13/ก.ย./21 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
การฝึกอบรมหลักสูตร"ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด"ประจำปี 2564 (

          นายเธียรชัย  แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี  เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร"ลูกเสือต้านภ

11/ก.ย./21 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
วันแม่รำเพย

            นายเธียรชัย  แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมวางพวงม

10/ก.ย./21 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
สัมมนาวิชาการ "MOE Speech Contest"

           นายเธียรชัย  แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวธนัชพร ก้อนพ

07/ก.ย./21 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ศูนย์เครือข่ายฯ ภาษาฝรั่งเศส

            นายเธียรชัย  แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี  ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษา

07/ก.ย./21 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียน

       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ขอแสดงความยินดีแก่ ด.ญ.ณัชชารีย์ หาดอ้า

07/ก.ย./21 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
“ปฐมนิเทศหลักสูตรโครงการห้องเรียนพันธมิตร”

นายเธียรชัย  แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้กลุ่มบริหารวิชาการจัดปฐมนิเทศหลักสูตร สำหรับนั

07/ก.ย./21 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
“เตรียมความพร้อม TCAS65 รอบ Portfolio”

นายเธียรชัย  แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้งานแนะแนว และโครงการห้องเรียนพิเศษ จัดอบรมออนไ

07/ก.ย./21 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
“การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบคลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์” (

 นายเธียรชัย  แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “การใช้งานระบบคลังเนื้อหาเล

31/ส.ค./21 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกอบอาหาร

นายเธียรชัย  แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี  มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ นำนักเรียนเข้

31/ส.ค./21 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม