ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 ประชุมครูประจำเดือน พฤศจิกายน ครั้งที่ 8/2564 ข่าว 26/11/21
2 กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำวันศุกร์ ข่าว 26/11/21
3 นิเทศการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ OnSite และผ่านระบบ Online ข่าว 25/11/21
4 ปรับปรุงภูมิทิัศน์บริเวณสนามหญ้าของโรงเรียนบางบบัวทอง ข่าว 23/11/21
5 กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ข่าว 23/11/21
6 ต้อนรับนักเรียนกลับมาเรียนที่โรงเรียนตามปกติ (On Site) เลขที่คี่ ข่าว 22/11/21
7 การอบรมการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ข่าว 19/11/21
8 ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิซาการ (MOU)ระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในเขตสุขภาพที่ 4 ข่าว 18/11/21
9 รับมอบเงินพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ข่าว 17/11/21
10 ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รุ่นที่ 1 ข่าว 15/11/21
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม