ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 ตรวจเยี่ยมการสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้น ม.1 - ม.3 ข่าว 23/09/22
2 ตรวจเยี่ยมการสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้น ม.4 - ม.6 ข่าว 23/09/22
3 งานกิจกรรม BBT Student Talent Show 2022 ข่าว 14/09/22
4 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษาในชั้นเรียน ตำแหน่งครูผู้ช่วย “ครู : ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” ข่าว 14/09/22
5 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษาในชั้นเรียน ตำแหน่งครูผู้ช่วย “ครู : ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” ข่าว 14/09/22
6 กิจกรรมค่ายวิชาการ“สืบสานงานศิลป์ ถิ่นมัดย้อมสี วิถีไทยกับค่ายสามศิลป์ ครั้งที่4” ข่าว 14/09/22
7 การประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 51 ข่าว 14/09/22
8 ร่วมแสดงความยินดี ข่าว 30/08/22
9 เปิดงาน "กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อสอบวัดระดับความรู้ทางด้านภาษาจีน (HSK)" ข่าว 30/08/22
10 มอบโล่รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ให้แก่คณะทำงานของโรงเรียนบางบัวทอง ข่าว 30/08/22
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม