ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 มาตรการโรงเรียนปลอดภัย (Safety School) ข่าว 02/04/21
2 ผอ.สพม.3 ต้อนรับ ว่าที่ ศธจ. /รอง ศธจ. ศึกษาดูงานการบริหารจัดการของ สพม.3 ข่าว 06/10/20
3 การประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2563 ข่าว 06/10/20
4 กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ข่าว 06/10/20
5 การประชุมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2563 ข่าว 30/09/20
6 โครงการส่งเสริมครูจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ข่าว 29/09/20
7 การประชุมประเมินผลการปฏิบัติงาน (ผู้บริหาร/ศึกษานิเทศก์) ข่าว 29/09/20
8 กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย ข่าว 29/09/20
9 เวทีเสวนาวิชาการคณิตศาสตร์ "ชวนคิดยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์" ข่าว 29/09/20
10 พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส./ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีอโยธยาบริหารธุรกิจ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข่าว 29/09/20
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม